Att ta körkort är mycket viktigt för alla, men extra viktigt är det för dem som bor på landsbygden eller i mindre kommuner, där alternativ till bilen ofta saknas helt.

Det är i dag för långa köer till att få en uppkörningstid. Att behöva vänta på en tid trots att man gått en utbildning på en trafikskola och är färdig med utbildningen är helt oacceptabelt. Det hämmar personens möjligheter till jobb och studier, och det hämmar rörligheten och möjligheten att bo kvar på landsbygden.

I dag är väntetiderna för att få en uppkörningstid alldeles för långa i Skaraborg. Där kan elever få vänta långt över tre månader på en uppkörningstid för sitt B-körkort, trots att Trafikverket har som riktlinje att väntetiden ska vara max en månad för ett förarprov och max två veckor för ett teoriprov.

Problemet med för få uppkörningstider har varit känt länge och borde därför ha varit åtgärdat.

Jag vill därför fråga statsrådet Tomas Eneroth:

Vad tänker statsrådet göra för att minska de långa väntetiderna för uppkörning i Skaraborg och i övriga Sverige?