Den långvariga torkan och värmen fortsätter att skapa problem.

Relaterat: Värmeböljan slår hårt mot bönderna – matbrist hotar i butikerna

Nu har länsstyrelsen beslutat att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer. Många av länets sjöar och vattendrag har nu mycket låga vattennivåer och enligt Sveriges geologiska undersökning visar även grundvattennivåerna i vissa magasin på en negativ trend, det skriver Länsstyrelsen i Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Samtidigt pekar SMHI:s flerdygnsprognos på att det torra och varma vädret består. Det finns alltså ingen tillförsel av vatten att vänta under den närmaste perioden.

Ett förbud innebär att det inte är tillåtet att pumpa upp vatten när vattentillgången är begränsad, eftersom det finns risk för skada på naturmiljön.

– Djur och växter som lever i vattenmiljöer klarar inte så pass låga vattennivåer som det är just nu, säger Anna Vickman.

Hon säger att läget är allvarligt.

– Vi behöver ihållande regn minst en vecka för att vattennivåerna ska förbättras.

Varje större vattenuttag kan orsaka skada. Likaså kan summan av många små uttag skada växt- och djurlivet i bäckar och åar. Den som bevattnar utan tillstånd eller i strid med lämnat tillstånd riskerar åtalsanmälan och kan fällas för brott mot miljöbalken.

När det gäller vatten från kommunalt ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller.

Annons

– Vi har fått signaler från kommuner att det är ansträngt, framför allt är det kommuner utmed kusten.

Relaterat: Ny toppnotering för Skaraborgsvatten