Enligt Johansson ska olycksbilen av okänd anledning ha kört av vägen, voltat två gånger och därefter hamnat på ett gärde intill.

– Föraren, som var ensam i bilen, var vid medvetande och vad jag förstår gick det relativt bra för denne. Men personen är förd till sjukhus med ambulans för kontroll, säger räddningstjänstens Kenth Johansson.

Olyckan skedde i södergående riktning vid Majnegården strax utanför Falköping. Larmet kom till SOS klockan 06.48.

– Vi har precis lämnat platsen. Det är inga trafikproblem för övriga bilister till följd av olyckan, säger stabsbrandmästare Kenth Johansson.