Birgitta och Leif Larsson har bott på Borregården utanför Varnhem sedan 1975. Några år tidigare hade Leif upptäckt stället av en slump när han i egenskap av polis sökte markägaren i samband med en viltolycka på väg 49.

Fakta: Goda råd om byggnadsvård

Leif och Birgitta Larssons råd till den som vill renovera gamla byggnader:

Var noga när d..

Fakta: Goda råd om byggnadsvård

Leif och Birgitta Larssons råd till den som vill renovera gamla byggnader:

Var noga när du renoverar byggnader. Använd material av god kvalitet, det gäller även färg.

Anlita erfarna och välmeriterade hantverkare.

— När jag åkte fram på gården stod en man där och klöv ved. Vi pratade lite och jag såg att boningshuset stod tomt, så jag frågade om ingen bodde där. Det visade sig att huset stått tomt sedan 1960, berättar Leif.

Då bodde han och hustrun Birgitta inne i Skara, men båda var uppväxta ute på landet och längtade efter en egen täppa. De fick köpa gården, men det krävdes en hel del renovering innan de kunde flytta in. Allt måste renoveras, från elledningar till uppvärmningssystemet.

— Vi tog hjälp av en erfaren byggmästare, förklarar Leif.

Sedan dess har Leif och Birgitta renoverat alla byggnader efter hand och underhåller nu dem regelbundet. Det är mycket att göra. På gården finns sju byggnader, inklusive ladugården och även om de numera är pensionärer kräver lantbruket sitt. De har nötboskap, köttdjur, av rasen Hereford och odlar allt foder själva.

Annons

— Vår son deltar också i arbetet på gården vid sidan av sitt heltidsjobb, inflikar Birgitta, som har huvudansvaret för trädgården med sina många fruktträd och rabatter som funnits där i snart hundra år.

Familjen har varit mån om att inte förändra allt för mycket, utan har försökt att ha kvar det som redan finns.

— Vi tycker att det är viktigt att bevara originalet, menar Birgitta och tittar ut på snickarboden med sina speciella sexkantiga fönster. Spröjsen har form av en davidsstjärna.

— Vi vet inte varför det ser ut så, säger Leif och Birgitta.

De har forskat en del i gårdens tillkomst och det har visat sig att den ursprungligen låg vid klosterkyrkan i Varnhem. I samband med laga skiftet i Varnhem 1853 flyttades boningshuset – eller byggdes möjligen upp i ny form – på sin nuvarande plats. Gården fick sitt utseende på 1870-talet och flyglarna tillkom på 1930-talet. Samma decennium byggdes ladugården, som är den tredje i ordningen. Den första låg närmare landsvägen, men den revs och en ny uppfördes vid sidan av boningshuset. Den totalförstördes efter ett åsknedslag.

På gården finns också flera andra saker som minner om en tid som flytt, till exempel den gamla handpumpen till brunnen och trädgården med alla äppelträden.

Nu uppmärksammas Leif och Birgittas strävan att bevara miljön. De tilldelas Hushållningssällskapet Skaraborgs gårdsmiljöpris för 2017, något som paret är mycket stolta över.

— Det hade vi inte väntat oss, men det är jätteroligt, säger de.