Inger Rönnbäck har varit försvarsadvokat åt Nerijus Bilevicius under nästan ett års tid, allt sedan han greps som misstänkt för mordet på Lisa Holm.

I måndags meddelade Göta hovrätt att man fastställer domen mot Nerijus, vilket innebär att han döms för livstids fängelse för mord.

Nu tar den morddömde sista chansen, inför ett kommande överklagande till Högsta domstolen. Till hovrätten har Nerijus ställt en begäran om att få byta försvarsadvokat.

– Anledningen till begäran är Nerijus Bilevicius, efter att mot sitt nekande, ha blivit dömd till livstids fängelse för mord av såväl tingsrätt som hovrätt saknar förtroende för mig, skriver Rönnbäck.

Inger Rönnbäck meddelar också att det nu är helt klart att Nerijus kommer att överklaga hovrättens dom, men ser inte att han med henne som offentlig försvarare har möjlighen att få en annan bedömning i Högsta domstolen.

Överklagandet kommer väntat, experter bedömer möjligheterna till prövningstillstånd som små.