Sedan det första Nobelpriset i litteratur delades ut 1901 har bara en av tio pristagare varit kvinna. Den första var Selma Lagerlöf, som fick priset 1909, den senaste var Svetlana Aleksijevitj som fick priset 2015 i en föreläsning av gymnasieadjunkt Helena Runelid.

Kvällens arrangörer är Studieförbundet Vuxenskolan och den ideella kvinnohälsoorganisationen 1,6 miljonersklubben, som med sina 25 000 medlemmar är landets största ickepolitiska kvinnoförening. Föreningen grundades 1998 och driver bland annat projekt för kvinnors hälsa med fokus på förebyggande hälsa och kunskapsspridning.

– Kvällen inleds med lite bubbel och en stunds mingel och avslutas efter föreläsningen med gemensam fika med kaffe, smörgås och lotteridragning, berättar 1,6 miljonerklubbens representant Margareta Kraepelien Lundh i ett pressmeddelande.