Det är en efterfrågad utställning som nu har anlänt till Falbygdens museum. Västarvet har producerat den tillsammans med Kultur i Väst i samarbete med tonsättaren Johan Svensson.

Temat är ljud och titeln är ”Kan själv”.

— Det förs mycket debatt kring ljud i förskolorna - att det kan vara skadligt. Samtidigt är ljud väldigt viktigt för barnen, säger Ida Lagnander från Västarvet.

— Barn ljudar hela tider. Det är ett sätt för dem att utforska omvärlden och är en viktig funktion i deras undersökande, fortsätter hon.

Annons

Utställningen som byggdes upp på museet igår är till för barn i 0-2-årsåldern. Det är en plats för upptäckter lika mycket som en lekplats där barnen ska få röra sig fritt, titta, känna och lyssna.

Ska inte ledas

En del av ljuden uppstår när man rör vid materialen och föremålen i utställningen, men det finns också en del märkliga ljud, som Ida Lagnander beskriver det.

— I vår förstudie inför utställningen märkte vi att barn också är intresserade av exempelvis elektroniska ljud eller ljud som vi vuxna kan uppleva som lite jobbiga.

Tanken är att de vuxna som följer med barnen ska försöka undvika att leda barnen. Istället ska de små få upptäcka utställningen själva.

”Kan själv” öppnar torsdag den 26 januari och finns på museet till den 21 februari. Även förskolor har möjlighet att boka in sig för ett besök.

Redan igår kväll hölls en workshop för just förskolepersonal.