Statsminister Stefan Löfven har varit i New York och FN, där han mött såväl generalsekreterare Ban Ki-moon som Hillary Clinton. Hon är ju aktuell som eventuell kandidat för Demokraterna i nästa presidentval. Då har hon visserligen hunnit bli lika gammal som Reagan var, när han första gången kandiderade, men hennes meriter är närmast oslagbara.

Det var onekligen rätt personer att träffa för Löfven, eftersom hans ärende var att visa vårt intresse för att nu för fjärde gången få en plats i FN:s säkerhetsråd. De tidigare perioderna med svenskt deltagande var 1957-58, 1975-76 samt 1997-98. Att FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson har sitt finger med i spelet får anses självklart. Han har dessutom i sommar fått sitt förordnande förlängt av Ban Ki-moon.

Nästa svensk på plats i FN blir säkerligen utrikesminister Margot Wallström, som arbetade i FN för bara några år sen.

Förra gången det var aktuellt med en plats i FN:s säkerhetsråd för Sverige var 1996. Jag var då i FN under några veckor som delegat tillsammans med en handfull riksdagskolleger. Dåvarande utrikesminister Lena Hjelm-Wallén bad mig att tillsammans med henne träffa ett stort antal representanter för medlemsländerna, där uppgiften var att tala väl om Sverige och att vi förtjänade en plats i säkerhetsrådet.

Rådet har sen starten fem fasta medlemsstater, USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina, medan övriga tio platser väljs av Generalförsamlingen för tvååriga mandatperioder.

Att jag som moderat blev inbjuden av socialdemokraten Lena Hjelm-Wallén berodde på att hon ville visa på den stora enighet som rådde i riksdagen om att Sverige förtjänade en plats i säkerhetsrådet. Det gällde att vara såväl taktisk som saklig i vår propaganda, som uppenbarligen gick hem, eftersom Sverige senare valdes in med bred marginal.

Följande år var Sverige medlem och jag var tillbaka i vår FN-delegation. Vid något tillfälle fick jag chansen att sitta på Sveriges stol i FN:s säkerhetsråd. Det kändes onekligen märkligt och samtidigt spännande men dessbättre skötte Sveriges FN-ambassadör vår talan.

Lars Hjertén