Under mandatperioden har regeringen formulerat många vackra ord om levande landsbygd. Men regeringens politik går stick i stäv med de vackra orden.

Beslut på beslut har drabbat landsbygden och ökat klyftan mellan land och stad: Avstånden straffbeskattas, äganderätten i gröna näringar urholkas och tågen står alltför ofta stilla. Innan valet 2014 såg finansminister Magdalena Andersson (S) ingen anledning att höja bensinskatten. Efter valet har skatten gång på gång höjts rejält. Anderssons löftesbrott är ett svek mot alla de familjer och företag som saknar alternativ till bilen. Moderaterna vill avskaffa den extra straffskatten på bensin och diesel.

En fungerande järnväg krävs om landsbygden ska leva. I stället för att rusta för att tågen ska kunna gå i tid oavsett väderlek väljer Socialdemokraterna att satsa på höghastighetståg som gör det snabbare att transportera sig mellan landets största städer. Moderaterna vill gärna se snabbare tåg, men nu måste vi prioritera att tågen går i tid och att den dagliga pendlingen fungerar här och nu. Regeringen har sagt att man tänker lägga fram ett förslag om kilometerskatt. Det är ett förslag som skulle slå mot jobb och tillväxt – i hela Skaraborg.

Sverige behöver en regering som ser att landet ser olika ut, som ser Skaraborg, och att vi behöver alla trafikslag och att vi inte har råd att straffbeskatta avstånd. Och att miljö- och klimatpolitiken ska vara effektiv – inte straffa människor utanför storstäder. Både stad och land måste ges möjligheter. Lika för alla.

Annons

Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg

Jan-Erik Wallin (M), regionkandidat