De sex männen, i 20-års- och 30-årsåldern samt en 54-åring, är åtalade misstänkta för försök till grov utpressning. Händelsen inträffade den 11 september 2018 på en gård i Västra Skaraborg. De är även åtalade misstänkta för brott mot inkassolagen, det vill säga olaglig indrivning.

Skulle driva in en skuld

"De har uppmanat maken att betala en uppgiven skuld på minst 1, 8 miljoner kronor till dem eller till annan," skriver åklagaren.

Makarna ska även ha blivit dödshotade i samband med utpressningsförsöket.

De gavs dock ett val, antingen att direkt betala 1, 8 miljoner kronor, eller att följande vecka betala 2, 8 miljoner kronor.

– Det har funnits fara för brottets fullbordan, det var bara på grund av tillfälliga omständigheter som det stannade vid ett försök, skriver åklagaren i stämningsansökan, som lämnats in vid Skaraborgs tingsrätt i Skövde.

Enligt åklagaren är brottet grovt med hänsyn till att det avsett betydande belopp, det genomförts i parets bostad och för att männen uttalat hot och dödshot.

"De begick gärningen med uppsåt och har även haft uppsåt att bereda annan vinning av gärningen."

Ekonomisk tvist

Makarna på gården har i en tidigare ekonomisk tvist, som avgjorts i Göta hovrätt, blivit tvingade att betala en motsvarande summa till det bolag som tidigare ägde deras fastighet.

I domen från tingsrätten 2012 står det lite förenklat: "Det finns anledning att ifrågasätta makarnas egentliga syfte med affären. Det går inte att bortse från att makarna i egenskap av ägare till gården haft ett mycket starkt privat intresse av att komma över bolagets mark för att skydda sig mot annans exploatering", skriver tingsrätten.

Annons

I domen står det att makarna inte betalat en tilläggsköpeskilling på 2 miljoner kronor.

Samtliga sex nu åtalade män har medgett att de befunnit sig på den aktuella gården, men förnekat gärningen i övrigt.

På vems initiativ som det olagliga indrivningsförsöket gjordes framgår inte av åtalet.

– Jag kan inte föregå en rättegång. Men det kan hända att åklagaren har information som han tänker lägga fram vid huvudförhandlingen, säger Magnus Karlsson, chef för polisens enhet för grova brott, som utrett ärendet.

Hot