– Min gissning är att det är få som anmäler och att många avfärdar händelser med att det hör till jargongen eller tänker att det inte var så farligt, säger Annika Lindström, verksamhetsledare på Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering.

Så hanterar du sexuella trakasserier

1 Lägg märke till situationen. Ignorera inte din känsla, utan stanna upp och fundera. Vad händ..

Så hanterar du sexuella trakasserier

1 Lägg märke till situationen. Ignorera inte din känsla, utan stanna upp och fundera. Vad hände här? Kom ihåg att du har rätt att känna dig fysiskt och känslomässigt trygg på jobbet.

2 Säg ifrån. Sätt ord på vad som händer, till exempel: "Du stirrar mycket på mig, det känns obehagligt, kan du vara snäll att sluta med det."

3 Dokumentera. Om beteendet inte upphör, dokumentera vad som händer, skriv upp vad som skett och vad du gjorde. Spara sms, lappar eller mejl som känns trakasserande eller olustiga. Kom dock ihåg att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsplatsen. Har trakasserierna gått för långt utan att chefen agerat, har hen förmodligen brutit mot lagen.

4 Berätta vad som hänt för din arbetsgivare. Du kan också få hjälp av ett skyddsombud eller fackligt ombud. Det viktiga är att du inte ska behöva hantera konflikten ensam.

5 Anmäl. Om personen inte slutar, eller situationen eskalerar, anmäl det som hänt. I första hand måste du vända dig till din chef, om hen inte gör något för att lösa situationen kan du vända dig till facket eller Diskrimineringsombudsmannen, DO. Du kan utöver det anmäla personen som trakasserar dig till polisen eftersom vissa handlingar är brottsliga. Men en polisanmälan kan inte lösa situationen på arbetsplatsen.

Källa: Vision.se

Det är en av två antidiskrimineringsbyråer i Västra Götaland och är en ideell förening i vars upptagningsområde även Skaraborg ryms.

– På vår byrå här i Göteborg har vi två jurister och en verksamhetsledare som är anställda av föreningen. Den andra byrån ligger i Trollhättan, men där har man ingen jurist.

Antidiskrimineringsbyrån ger råd i frågor som rör diskriminering och diskrimineringslagen.

– Hit hör även sexuella trakasserier i arbetslivet eller inom utbildningsområdet, det räknas som diskriminering.

När en person upplever att hen blivit utsatt för sexuella trakasserier ska man i första hand vända sig till sin arbetsgivare, eller utbildningssamordnare, som är skyldig att utreda saken.

Kränkande uppträdande

Sexuella trakasserier är ett kränkande uppträdande av sexuell natur, till exempel tafsande elle..

Kränkande uppträdande

Sexuella trakasserier är ett kränkande uppträdande av sexuell natur, till exempel tafsande eller ovälkommen beröring, ovälkomna sexuella anspelningar eller kommentarer, sexualiserad jargong eller ett sexualiserat språkbruk, blickar och gester.

Källa: TT

Annons

– Det finns fall där den som anmält sexuella trakasserier fått sämre villkor eller repressalier av något slag efteråt, vilket också är förbjudet enligt lagen, oavsett om utredningen är färdig, säger Annika Lindström.

Hon tror att en del personer inte anmäler att de blivit utsatta just på grund av rädsla för någon form av straff, som att känna sig utfryst eller i värsta fall mobbad. Kanske känner de skam, att de har sig själv att skylla, tycker att det inte var så farligt eller är rädda för reaktioner, som att det ska bli "dålig stämning på jobbet".

I fallet med kvinnan som berättat att hon blev sexuellt trakasserad av en manlig kollega på en julfest på Stadshotellet i Tidaholm valde arbetsgivaren att polisanmäla händelsen. Det rubricerades som sexuellt ofredande och lyder därmed under brottsbalken.

Enligt kvinnans berättelse hade den tidigare kriminalvårdaren på Tidaholmsanstalten försökt ta henne på brösten, tagit henne på rumpan och fört upp en hand bakifrån mellan hennes ben under klänningen.

Mannen har efter händelsen sagt upp sig från jobbet på anstalten.

Skaraborgs tingsrätt höll på onsdagen förhandling i målet under rubriceringen sexuellt ofredande.

– Rent lagtekniskt kan arbetsgivaren ha resonerat att det var bättre att polisanmäla händelsen eftersom den inte utspelade sig på arbetsplatsen. Men oavsett om det blir polisanmält eller anmält till diskrimineringsombudsmannen, DO, så är det ett brott, konstaterar Annika Lindström.

Man har i princip möjlighet att gå båda vägar: polisanmäla eller anmäla till DO.

– Svensk lagstiftning är speciell, här gäller det att komma åt bekymret och välja den mest lämpliga formen utifrån det specifika fallet.

Handlar det om att få till en ändring på arbetsplatsen, få slut på en sexistisk jargong, kan det vara bättre att vända sig till DO för att få till en prövning. Om det ligger mer på det personliga planet, eller det inte finns någon direkt koppling till jobbet är det förmodligen bättre att göra en polisanmälan.

– Vill man ha ett oberoende råd, man kanske jobbar på ett statligt verk eller inom kommunen, då är vi rätt ställe att vända sig till eftersom vi är fristående från både stat och kommun, säger Annika Lindström.

Har du drabbats?

Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier eller känner någon som har drabbats och vill ber..

Har du drabbats?

Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier eller känner någon som har drabbats och vill berätta om det. Hör av dig via mejl till aktuellt@vgt.se.