Om man tittar på riksdagsvalkretsen Västra Götalands läns östra, som utgörs av Skaraborg, kan man se att Centerpartiet och Socialdemokraterna vid de senaste valen har fått en något högre andel riksdagsröster i Skaraborg än i hela riket, men det är inga jättestora skillnader. I valet 2014 fick även Sverigedemokraterna en något högre andel röster i Skaraborg än i hela Sverige.

Så här blev mandatfördelningen i Skaraborgs valkrets efter valet 2014: SD två, M två, S fyra, KD ett, C ett. FP, MP och V fick inga mandat i valkretsen. Totalt fick valkretsen tio mandat.

I de senaste opinionsundersökningarna, till exempel en som är gjord av Sifo för Svenska Dagbladet mellan den 28 och 30 augusti, ser det ut som att stödet för både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ökar markant i årets riksdagsval.

LUND 20151129 Tobias Andersson (SD) från Skövde har också stor chans att få en riksdagsplats.
Foto: Björn Lindgren/TT

Om Sverigedemokraterna får 16,9 procent av rösterna i riksdagsvalet, så som Sifos opinionsundersökning visar, kan man tänka sig att de har åtminstone lika stort stöd även i Skaraborgs valkrets, vilket borde räcka till två mandat, precis som de har i dag.

Partiledaren Jimmie Åkesson står på första plats på partiets riksdagslista för Västra Götalands läns östra, men man kan utgå från att han inte kommer att bli invald på ett mandat härifrån. Därefter står Josef Franssons namn. Han är bosatt i Skövde och riksdagsledamot, men sitter i dag i riksdagen på ett mandat för Uppsala läns valkrets. På plats tre finns också en Skövdebo, Tobias Andersson, som är ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna.

Annons

Vänsterpartiet skulle, enligt samma undersökning, få 10,5 procent av rösterna, att jämföra med de 5,7 procent partiet fick i det senaste valet. Andelen skaraborgare som röstar på V har varit något lägre än i övriga Sverige under de senaste två valen, men eftersom stödet har ökat så mycket kan man tänka sig att det har ökat även i Skaraborg. Det skulle kunna innebära att Vänsterpartiet får ett av mandaten i riksdagsvalkretsen för Skaraborg.

Jessica Thunander från Falköping står överst på Vänsterpartiets riksdagslista för Skaraborg och skulle alltså kunna få en plats i riksdagen. Sedan kan förstås personröster göra att en annan kandidat hoppar upp till plats ett på listan. Martin Johansson från Skara står på plats två på listan.

Socialdemokraterna är det parti som har flest mandat i Västra Götalands läns östra valkrets i dag: fyra mandat. Enligt opinionsundersökningarna kommer stödet för S att minska. Svenska Dagbladets och Sifos undersökning visar att de skulle få 25,7 procent av rösterna om det var val i dag. Det är en minskning från 31 procent i valet 2014. I Skaraborg fick partiet 34,6 procent av rösterna i förra valet.

Det finns många frågetecken inför årets val. De kommer att finnas kvar även efter att ett valresultat presenterats på valnatten.

– Med all sannolikhet kommer allt det spännande att ske efter valet. Det finns ingen majoritet, säger Fredrik Sjögren.

Det är svårt för väljaren att förutse vad rösten kommer att innebära. Vilka partier kan tänkas bilda regering tillsammans eller åtminstone samarbeta?

– Det är det mest osäkra valet i modern tid. Blockpolitiken har varit svagare och starkare under åren, men just den här totala osäkerheten kan jag inte påminna mig någon historisk parallell till.

Detta skulle också kunna göra att opinionsundersökningarna är mindre tillförlitliga än vad de brukar vara. Att utgå från en opinionsundersökning och dra slutsatser kring en valkrets är svårt och Fredrik Sjögren vill inte göra det.

– Det är alltför otillförlitligt. Vi vet också att valkretsarna ser väldigt olika ut. Det finns klassiska centerbygder och högerbygder, till exempel, säger han.

Fredrik Sjögren, lektor i statsvetenskap vid Högskolan väst.
Foto: Andreas Borg