Det är över 700 motioner som ska behandlas var av ett flertal är skrivna av skaraborgarna. Dessutom kommer en vård och omsorgs proposition att behandlas och antas. En del av innehållet är att Kristdemokraterna vill stoppa välfärdssveket inom sjukvården och återupprätta välfärdslöftet. Det är oacceptabelt med långa köer och olika kvalitet på vården beroende på var i landet man bor.

KD har en reformagenda för sjukvården:

• Förstatliga sjukhusvården för patientens bästa.

• Återinför kömiljarden för att korta vårdköerna.

• Bättre öppettider inom primärvården, även kvällar och helger.

• God vård i tid - det är kristdemokraternas välfärdslöfte.

Sänds i SVT

Kristdemokraternas riksting i Uppsala kommer under helgen att sändas SVT forum och Conny Brännberg från Skövde kommer att hålla i ordförandeklubban.

Övriga i delegationen från Skaraborg är Isabella Carlén Götene. Sven-Inge Ericsson, Mariestad. Jan Lundqvist, Tibro. Bengt Sävhammar, Skara. Isabella Waldenvik, Skövde. Maria Edström, Lidköping. Torgny Hedlund, Tidaholm. Eva-Lott Gram, Hjo. Annika Eclund, Tibro Marianne Gustafsson, Skövde och Maria Marić, Tibro.