Humanoida robotar är under utveckling och börjar bli allt mer avancerade. Frågan är hur länge det dröjer innan de gör sitt insteg på allvar i företagen? På fredagsmorgonen var Erik Billing, forskare på Högskolan i Skövde inbjuden till företagsfrukosten på Elektroautomatik för att berätta om sitt arbete och utvecklingen på området.

Med sig till föredraget hade han den humanoida roboten "Pepper", som ett exempel på den nya tekniken. Den tillverkas av Aldebaran Robotics och kan läsa av människors känslor. Med sin teknik analyserar den kroppsspråk, tonläget i röster och ansiktsuttryck och anpassar därefter sitt beteende efter det.

Läs mer: Möt Pepper - den mänskliga roboten

Det är den människolika utformningen, med huvud, armar och ben som ger roboten Pepper benämningen humanoid och som gör att den upplevs som "mänsklig" av sin omgivning. Det är också det som Erik menar är en styrka när den ska börja komma till mer regelmässig användning.

Kommunikationsmedel

– Ansiktet blir ett kommunikationsmedel för maskinen. De animerade ögonen på Pepper hjälper till och indikerar vad roboten kommer att göra härnäst, säger Erik.

– Det har visat sig vara väldigt effektivt för det gör även vi människor i stor utsträckning. Vi använder ögonen och blicken för att följa varandra och för att i en samarbetssituation tolka vad partnern kommer att göra i nästa steg.

Just den här tekniken är under stark utveckling berättar Billing och refererar bland annat till en studie som gjorts vid Umeå universitet avseende sambandet mellan ögonrörelser och utförande av olika fysiska handlingar.

Annons

– Man kan säga att handen följer ögat. Genom att se ögonrörelsen kan man därför förutse vad en person kommer att göra härnäst. Det blir en signal till andra; vad är jag på väg att göra, förklarar Erik.

"Inte bara gulligt"

Med den vetskapen som grund är man inom robotforskningen nu på väg mot en teknik där man kan tracka ögonrörelser med hög precision och i tre dimensioner. Med hjälp av den informationen kan man tolka vilket objekt personen tittar på och göra det i realtid.

– Det är alltså inte bara för att det ska vara gulligt att ha ett människoliknande huvud på en robot, utan vi kan också använda det för att utläsa vad roboten är på väg att göra och vara beredda på den handling som kommer, konstaterar Erik.

– Omvänt kan roboten också läsa av ögonrörelser och förstå vad människan är på väg att göra och därför ligga före det som ska hända, tillägger han.

Redan i dag används begreppet samarbetande - kollaborativ - robot om mindre och smidigare varianter av industrirobotar, som är billigare och enklare att programmera. Dessa förutspås bli storsäljare inom några år, men hittills har marknaden inte riktigt tagit fart.

Oklar tidsaspekt

Erik för sin del ser framför sig en sammansmältning av de båda teknikerna och tror då att robotarna med ett mer mänskligt utförande kommer att bli mer intressanta som arbetskraft inom olika områden.

Inom branschen talar man om att 700 000 kollaborativa robotar kommer att säljas 2025. Erik vågar dock inte uttala sig tvärsäkert om tidsaspekten.

– Det kommer absolut att ske på sikt, men hur snabbt det går vågar jag inte säga. Med det sagt hoppas jag att vi inte glömmer bort människan, utan att vi skapar robotar för oss människor och inte bara för att ersätta oss, säger Erik Billing.