Därmed tycks det som om de 30 år hon ägnat åt politiken och åtta år som oppositionsråd vara över.

FAKTA: S fullmäktigelista

Mötet fastställde kommunfullmäktigelistan inför valet 2018 vilken ser ut som följer:

1. ..

FAKTA: S fullmäktigelista

Mötet fastställde kommunfullmäktigelistan inför valet 2018 vilken ser ut som följer:

1. Johan Ask

2. Maria Hjärtqvist

3. Robert Ciabatti

4. Monica Green

5. Jörgen Frödelius

6. Helena Dahlström

7. Per Johansson

8. Malin Wadman

9. Linus Sjöholm

10. Anita Löfgren

11. Bjarne Medin

12. Margaretha Åslund

13. Anders Grönvall

14. Eva Larsson

15. Per-Erik Gustafsson

16. Carina Pettersson

17. Mikael Karlsson

18. Elin Hjärtqvist

19. Kayda Lazar

20. Ida Eliasson

21. Joakim Nord

22. Emelie Wärn

23. Sean Lahger

24. Emma Lundin

25. Göran Bergman

26. Felicia Lahger

27. Alf Norberg

28. Camilla Lindborg

29. Tord Lindqvist

30. Inga Törmänän

31. Linus Brifelt

32. Sandra Ask

33. Kenneth Eriksson

34. Margareta Lindh

35. Tommy Johansson

36. Maria Renner

37. Mikael Rask

38. Annica Falck

39. Lars Larsson

40. Inger Gustafsson

41. Ramin Rustami

42. Ingela Mikanovic

43. Björn Mikkelsen

44. Pia Lahger

45. Lars Gustavsson

46. Dorota Johensson

47. Christer Rönn

48. Asima Pasalic

49. Harry Svensson

50. Pernilla Enarsson

51. Anders Wiberg

52. Kajsa Lisa Axdorff

53. Jonny Alfredsson

54. Emma Ohlson

55. Pontus Lundin

56. Emma Andersson

57. William Kjernald

58. Linda Henricsson

59. Lars-Erik Lindh

60. Anita Andersson

61. Rickard Birat

– Det har varit spännande att följa Skövdes utveckling, alla byggen och att vi nu nått över 55 000 invånare, konstaterar Marie.

Hon har ännu inte bestämt sig för vad hon ska göra i framtiden, men menar att trots allt har ganska god tid på sig att fatta ett framtidsbeslut. Marie sitter också kvar i arbetarkommunens styrelse året ut.

– Jag är övertygad om att det kommer att ordna sig, menar Marie.

Redan när valberedningen började arbeta med den lista som nu presenterats tvekade Marie Ekman om en fortsättning, men ändrade sig till sist och meddelande att hon stod till partiets förfogande.

Gjorde intervjuer

Valberedningen började sitt jobb och gjorde flera intervjuer och processen ledde alltså fram till att det fanns två olika kandidater och att politikerna inte var eniga om vilken person de borde välja.

Annons

Det slutade alltså med en votering, som Ekman förlorade och hon valde då att helt kliva av.

Hur har den här tiden i den politiska ledningen varit?

– Den har varit otroligt varierande och vi har tagit många stora beslut. Att vara i den här positionen blir snarare en livsstil än ett arbete och man ska alltid vara tillgänglig, men det har passat mig.

Billingedebatten

Hon kom själv in som en ganska otippad kandidat, samtidigt är Marie glad att hon antog utmaningen.

– Redan 2015 och 2016 började diskussionen om Billingeprojektet. Det är ett fantastiskt naturområde som jag tycker vi ska satsa på, sedan har det varit lite oenighet om hotelldelen. Men vi får se var den leder eftersom vi bara är i detaljplaneskedet.

Ekman anser också att det känns aningen stort med gondollift för en anläggning av Skövdes storlek.

– Men det är ju en framtidssatsning, så ingen vet med säkerhet var vi är om tio eller femton år.

Intresset för politik kommer dock oppositionsrådet att ha kvar.

– Det blir man inte av med bara för att man lämnar den här rollen. De här åren har varit väldigt roliga och lärorika.