Ett begränsat utbrott av mässling i Göteborg har konstaterats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. Hittills rör det sig om åtta fall.

Frågor och svar om mässlingen

Vad ska man vara uppmärksam på?

Var uppmärksam på symtom (se nedan). Från smittotillfället t..

Frågor och svar om mässlingen

Vad ska man vara uppmärksam på?

Var uppmärksam på symtom (se nedan). Från smittotillfället tar det 6 -18 dagar innan sjukdomen bryter ut. Om du misstänker att du själv eller ditt barn insjuknat i mässling, sök INTE direkt på vårdcentral eller sjukhusens akutmottagningar. På de allmänna akutmottagningarna finns det risk för att andra kan bli smittade. Ring i stället till 1177 Vårdguiden för bedömning och råd om vart du kan vända dig.

Vilka symtom kan förekomma vid mässlingen?

Typiska symptom på mässling är feber, ögonirritation och hosta tillsammans med ett finprickigt rött utslag som först uppträder i ansiktet och sen sprider sig över resten av kroppen. Feber och allmän sjukdomskänsla kan ofta uppträda en eller ett par dagar innan utslaget debuterar. I de flesta fall är infektionen ofarlig och läker ut av sig själv, men i sällsynta fall kan sjukdomen bli allvarlig och till och med dödlig.

Hur behandlas mässlingen?

Mässlingen är en virussjukdom och det finns ingen botande behandling när sjukdomen brutit ut. Däremot kan man i vissa fall förhindra sjukdom hos icke immuna personer om man tidigt efter smittotillfället ger vaccin eller immunoglobulin.

Vid mässling är det vanligt att man samtidigt drabbas av olika bakterieinfektioner, till exempel öroninflammation och lunginflammation. I dessa fall behandlar man med antibiotika.

Källa: Västra Götalandsregionen

Peter Ulleryd säger till radio Skaraborg att det finns risk för att sjukdomen kan spridas till Skaraborg i och med att människor rör sig i regionen och Göteborgsområdet.

— Sjukhusen och primärvården inom regionen har informerats och har ökad uppmärksamhet på nya fall, säger han.

Annons

Sahlgrenska universitetssjukhuset arbetar intensivt med att spåra patienter som kan ha blivit exponerade för smitta. Många har exponerats, men få väntas bli smittade eftersom flertalet svenskar är vaccinerade.

– I och med den smittspårning som pågår kan personer som inte är vaccinerade fångas upp. De erbjuds då möjligheten att snabbt få vaccinering. Vaccination måste ske inom tre dagar från att personer utsatts för smitta, säger Anne Haglund Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör, i ett pressmeddelande.

Om personen är gravid, immunnedsatt, mindre än sex månader gammal eller om det har gått längre tid än tre dagar kan gammaglobulin ges för att ge tillfälligt skydd. Även detta måste ges inom de närmaste dagarna.

Sjukhusen och primärvården i hela regionen har ökad uppmärksamhet på mässling, eftersom det sannolikt finns fler personer som har mässlingen. Personer som tror sig vara smittade kan söka information via nätet på 1177.se. Om de är i behov av vård ska de i första hand kontakta 1177, uppmanar Anne Haglund Olmarker.

— Dessa personer ska inte sitta i väntrummen på grund av smittorisken. Om man ändå söker sig till våra akutmottagningar på sjukhuset ska man vara uppmärksam på att det finns informationsskyltar och extra vårdpersonal vid ingångarna till akutmottagningarna. Vårdpersonalens uppgift är att fråga om mässlingssymtom och vaccinationsstatus, i de fall misstanke finns om smitta, omhändertas patienter på enkelrum för behandling.