Det enda stället som kunde konkurrera med Langostältet i det hänseendet var förmodligen kön till försäljningen av häften.