Många har undrat vad som döljer sig i den sex meter höga kung Ranes hög vid Flistad kyrka.

Under våren gjordes en större undersökning med markradar och på måndagskvällen presenterade arkeolog Martin Toresson resultatet för en publiken i en fullsatt kyrka.

– Det är en komplicerad process att lägga samman och bearbeta skanningarna, och vi har för bara ett par veckor sedan fått fram resultat, berättade Martin Toresson.

För drygt hundra år sedan gjordes den enda kända utgrävningen av kung Ranes hög. En skolklass under ledning av den arkeologiskt intresserade läraren Karl August Nyström, grävde 1915 ett schakt från den östra sidan av högen och när de kom en bit in i högen hittades en struktur av stenblock.

Enligt vad som sägs kunde man med en pinne konstatera ett tomrum inne bland stenblocken. Dock hade man ingen ficklampa och kunde därför inte lysa in och se vad som gömdes. Dagen därpå stoppades den oauktoriserade utgrävningen, schaktet fylldes igen och sedan dess har ingen satt spaden i den uråldriga högen igen. Men nu kan man alltså med teknikens hjälp börja ana vad som finns dolt i jorden.

– Vi kan bekräfta den bild som vi fått från skolklassens utgrävningar för över 100 år sedan och kan se en komplex struktur i kullens inre, säger Martin Toresson.

– Det är ju fantastiskt roligt, och nu återstår ytterligare renderingar och finslipningar av mätresultaten som kanske kan hjälpa oss få fram fler detaljer.

Annons

Arbetet med skanningarna utfördes under tre dagar i maj av geofysikern Roberto Grassi med arkeologen Martin Toresson som ansvarig och medlemmarna i Askebergagruppen i Tidanbygdens hembygdsförening som medhjälpare. Man har också fått stöttning från Next Skövde.

– I nästa steg kan det bli frågan om att försöka gå in med en fiberoptisk kamera för att kika i gravkammaren. Men då måste vi ha tillstånd och det kan vara svårare att få när man ska bryta markytan.

Martin berättade om kyrkans historia och gav en bakgrund till bruket med gravhögar i Sverige och Skaraborg.

– Man kan konstatera att det finns färre gravhögar här än till exempel i Uppsalatrakten, kanske för att våra trakter kristnades tidigare än vad som tidigare trotts, och gravhögarna var då inte längre aktuella.

I Skalundahögen på Kålland har man grävt fram ett stort antal djurskelett, glaspärlor och en avsiktligt bruten guldring.

– Den kullen är från 600-700 år efter Kristus, alltså strax före vikingatiden, och jag tror att Ranes hög är från ungefär samma tidsperiod.

– Det man allra helst skulle vilja göra är ju såklart en utgrävning i kullen här i Flistad. Men då behöver vi hjälp från någon större institution, till exempel Västergötlands Museum.

– Det skulle fantastiskt att få veta mer om vilka de var som byggde kullen, och hur de gjorde det, säger Martin Toresson.

LÄS MER: Skanning av Ranes hög gav inget givet svar

LÄS MER: Spännande skanning av kung Ranes hög