Regionutvecklingsnämnden har beslutat om sin detaljbudget för 2019 som omfattar mer än 800 miljoner kronor. I beslutet ingår ett stort antal verksamhetsbidrag till olika organisationer i regionen. Science Park Skövde, tidigare Gothia Science Park, får 10,3 miljoner kronor.

– Vi har sex Science Park i regionen och det är viktiga noder för utvecklingen av företagandet och kontaktlänkar mellan näringslivet och högskolan. Vi kan se en hel del bra resultat, många nya företag som genererar jobb i nya branscher, bland annat hela satsningen på dataspelsutveckling, säger Ulf Eriksson (C), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

IDC West Sweden, som ska stärka konkurrenskraften och lönsamheten för industrin i Skaraborg, får 3,25 miljoner kronor i verksamhetsbidrag. IDC West Sweden ägs av 140 företag som tillsammans har 10 000 anställda, huvudsakligen industriföretag i Skaraborgsområdet.

– Vi har en stor andel mindre och medelstora industriföretag, säger Ulf Eriksson, som är från Falköping.

Flera Science Center får också bidrag av regionen, däribland Balthazar i Skövde och Dalénium i Stenstorp. Dessa bidrag är 1,2 miljoner kronor, men med ett särskilt tillägg för 2019 på 400 000 kronor.

– Vi ser Science Centers som ett sätt att öka intresset för studier inom teknik och naturvetenskap. De får extra pengar som är kopplade till projektet för fullföljda studier, för att fler ungdomar ska klara grundskolan, säger Ulf Eriksson.

Annons

Agroväst, som är baserade i Skara, får 3,3 miljoner kronor i verksamhetsbidrag. Det är ett utvecklingsbolag som vill bidra till ett lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige. Agroväst arbetar med forsknings- och utvecklingsprogram inom bland annat precisionsodling, nöt- och lammkött, mjölkproduktion, trädgård, mark- och vattenvård, energi och företagande.