Smaka på siffran 88 miljoner ton. Så mycket mat hamnar i soptunnor runtom i EU varje år, enligt unionens livsmedelssäkerhetsmyndighet EFSA.

Myndighetens chef Bernhard Url säger att gapet mellan den mat som produceras och den som faktiskt når invånarnas munnar hela tiden blir större. I runda slängar innebär det att 20-30 procent av all mat slängs i stället för att konsumeras.

– Jag tycker att det är en skandal, rent etiskt, att slänga en sådan mängd mat, säger Url.

– I teorin skulle 100 miljoner människor kunna ta del av kalorierna som vi slänger.

En av förklaringarna till det minst sagt magstarka svinnet är okunskap om skillnaden mellan två vanliga datummärkningar, enligt EFSA. Bäst före-datumet anger tidpunkten fram till dess att livsmedlets kvalitet kan garanteras, samtidigt som märkningen "sista förbrukningsdag" är mer strikt eftersom den handlar om livsmedelshygien.

– Bäst före-datumet är den som konsumenterna behöver bli mer uppmärksamma på. Släng det inte, titta på det, lukta på det, och du kanske kan använda det, säger Url.

Omkring en tredjedel av all mat som produceras i världen förstörs eller slängs varje år, enligt FN. Det sammanlagda värdet på maten uppgår till runt 9 000 miljarder kronor.

Matsvinn pekas ut som en klimatbov eftersom avfallet ger ifrån sig växthusgaser när det ruttnar på soptippar.

TT

Annons

Mat
Eu