I sin rapport meddelar Arbetsförmedlingen att arbetsgivarna i Västra Götalands län ser ljust på framtiden. Detta trots att de också har problem att hitta rätt kompetens.

Närmare hälften av företagen i länet planerar också att expandera och behöver alltså anställa fler, vilket gör att sysselsättningen kommer stiga. Denna information stämmer överens med Småföretagarbarometern som tidningen rapporterade om tidigare i veckan.

Relaterat: Ljus framtid för lokala småföretag

– Jämfört med riket har Västra Götalands län en väldigt stark arbetsmarknad, säger arbetsmarknadsanalytiker Sandra Offesson i ett pressmeddelande.

I Skaraborg så spås antalet inskrivna arbetslösa minska från 8 100 till 7 700 personer. I länet kommer arbetslösheten vara 5,8 procent, det lägsta talet sedan 2008.

Enligt pressmeddelandet krävs ytterligare åtgärder mot obalansen på arbetsmarknaden. Detta beror enligt Offesson på att tillgången på utbildad arbetskraft är liten i relation till utvecklingen.

– En viktig åtgärd är därför att fortsätta stärka Arbetsförmedlingens arbete inom vägledning och studiemotiverande insatser, säger hon.