De tre huskropparna på Ranten har byggts på med tre våningar och ger tillsammans 143 lägenheter.

Fodret förvaltning äger husen och vd är Kurt Nilsson. Han berättar att man bestämde sig för att ersätta fjärrvärmen med bergvärme.

— Helt enkelt för att det är miljövänligare, säger han.

Borrföretaget Höjden anlitades och borrade 28 brunnar för bergvärme runt fastigheten. När företaget hade skickat in borrprotokollen till Miljösamverkan östra Skaraborg upptäcktes att hålen, som är mellan 130 och 200 meter djupa, inte var igenfyllda enligt de regler som finns. De ska fyllas ända upp med en blandning av bentonit och cement men nu var det bara pluggat ett tiotal meter längts ner.

Annons

Janove Johansson är miljöinspektör på Miljösamverkan östra Skaraborg och han förklarar att borrhålen på platsen först går igenom ett kalkstenslager, sedan ett lager med alunskiffer och till slut ett sandstenslager.

— Sandstenen är porös, den innehåller vatten av bra kvalitet och är viktig som grundvattentäkt. Alunskiffern är hård och fungerar som en barriär. Den förhindrar att föroreningar från kalkstenslagret når sandstenslagret. Kalkstenen är också porös och innehåller vatten som kan vara påverkat av utsläpp från jordbruk och annat, säger Janove Johansson.

Att inte fylla igen hålen betyder att det alltså finns risk för att vattenkvaliteten i sandstenslagret försämras.

I april i år fylldes hålen igen men om det påverkat vattenkvaliteten är svårt att säga.

— Det kan ha läckt ner vatten, sannolikt har det gjort det men vad det får konsekvenser är svårt att bedöma, säger Janove Johansson.

Enligt Johan Wedrup var det ett missförstånd som gjorde att fyllningen inte kom på plats direkt. Företaget bedöms ändå ha tagit sitt ansvar och slipper därmed krav på åtgärder.