Ärendet ligger nu hos enheten för IT-brott på utredningssektionen i Göteborg.

– Det handlar inte om en kedja av personer och vi kan inte se att det hör ihop med något annat fall, säger förundersökningsledaren.

Hon bekräftar också att man utreder ett sådant ärende.