De konservativa partierna har hela tiden varit negativa till stödet, som gett möjlighet att producera lägenheter med lägre hyror än vad som är fallet utan stödet.

När jag häromdagen deltog i en radiodebatt med Cecilia Widegren så insåg jag att det var en känslig fråga för de lokala moderata företrädarna. Vi var inbjudna att just diskutera investeringsstödet, men Cecilia ville diskutera allt annat än detta. Och jag förstår det. Det är inte så roligt att diskutera frågor som direkt får konsekvenser för skaraborgares möjligheter att få tillgång till eller byta bostad.

Sverige ligger högst i EU vad det gäller byggkostnader för bostäder. Det har vi gjort under en följd av år. Under Alliansens regeringsår valde man att inte göra någonting alls för att stimulera bostadsbyggnation. Resultatet blev bostadsbrist runt om i landet. Man ansåg att marknaden skulle sköta sig själv. Helst ville man också införa marknadshyror, vilket skulle öka priserna i attraktiva lägen än mer än idag.

Att man inte förde någon som helst aktiv bostadspolitik fick till följd att det i princip inte byggdes några bostäder alls utanför storstäderna under Alliansens regeringsår. Den socialdemokratiskt ledda regeringen valde att på olika sätt försöka stimulera bostadsbyggande och införde 2016 investeringsstödet. Detta har fått till följd att en rad olika projekt genomförts i bland annat Skaraborg.

Annons

Investeringsstödet innebar att man kunde pressa ned hyresnivåerna i de nyproducerade lägenheterna. Unga personer fick möjlighet att flytta hemifrån och äldre kunde flytta ifrån sin villa. Vi fick helt enkelt en positiv rotation på bostadsmarknaden. En speciell del i stödet var stimulans att bygga fler studentlägenheter, där det råder en stor brist i hela landet. Nu riskerar byggandet av studentbostäder att helt stanna av.

Nu tog M, KD och SD bort detta stöd. Det innebär att en rad planerade bostadsprojekt i Skaraborg nu inte kommer att kunna genomföras. Nu skall återigen marknaden ensamt lösa problemen – vilket kommer att få till följd att byggkranarna försvinner från de flesta av Skaraborgs kommuner - igen.

Jag förstår att Cecilia Widegren inte ville diskutera investeringsstödet…

Patrik Björck

Riksdagsledamot S

Skaraborg