Det handlar om en vårdmodell som håller på att sprida sig över hela regionen. Den har redan införts i delar av Skaraborg och ska på sikt omfatta hela Skaraborg. Tanken är att bättre utnyttja gemensamma sjukvårdsresurser och minska slutenvården.

Man anser också att modellen minskar risken för att individen "faller mellan stolarna" när samordningen mellan vårdgivarna brister och ingen tar ett helhetsansvar.

På torsdagen träffades alla inom Vårdsamverkan Södra Skaraborg på Gothia Science Park för att nätverka och utvärdera det man hittills kommit igång med. Skaraborg är indelat i tre närvårdsområden: Norra, södra och västra. I det södra området ingår Skövde, Falköping och Tidaholm.

Till träffen på Gothia kom de mobila närsjukvårdsläkarna och sjuksköterskorna som jobbar enligt den nya modellen.

Koordinatorerna Mia Gustafsson, utvecklingsledare Skaraborgs sjukhus, Maria Björck, specialistsjuksköterska inom vård av äldre i Falköping och Solveig Wanland, distriktsläkare närhälsan i Tidan, fanns på plats. De jobbar annars tillsammans med Ewa Hjerpe, distriktssköterska och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg i Skövde, som är den fjärde koordinatorn.

– Styrkan med den här modellen är att vi är från olika organisationer, vi representerar olika huvudmän, och jobbar tillsammans för att utveckla vården. Den här modellen håller på att implementeras i hela regionen, fast det kan se lite olika ut. Först och främst är arbetssättet tänkt för äldre med stora vårdbehov, säger Mia Gustafsson och Maria Björck.

Annons

Solveig Wanland påpekar att sjukhusvården ofta inte är adekvat för den här gruppen.

– De har svårt för att se helheten, vad som är viktigt för den enskilde i livet. Den här gruppen patienter har ofta en mängd symptom och oro och känslan av otrygghet kan i sig skapa symptom, säger Solveig Wanland.

Trion menar att det finns en övertro på vad sjukhus kan göra.

– Det viktiga är kanske att lindra symptom som man bäst kan göra hemma. Men det betyder förstås inte att man nekas åka in till sjukhus.

Solveig påpekar att det finns risker med sjukhusvård för äldre sköra människor.

– Det är ny miljö, vilket kan orsaka förvirring, som i sin tur skapar stress, det finns en ökad risk för infektion och fallolyckor.

Carina Lennartsson, distriktssköterska i Falköping, och Maria Sunnergren, distriktssköterska i Floby, tycker modellen fungerar bra.

– Vi har starta upp för några år sedan med mobil hemsjukvårdsläkare. det fungerar bra.

– Det är bra att komma hit och träffa de olika teamen, den mobila hemsjukvårdsläkaren och se hur alla ser ut. Vi kan delge varandra erfarenheter och det blir ofta diskussioner om olika saker. Vi är från olika kommuner och när man nätverkar så här får man tips och idéer, säger Carina Lennartsson och Maria Sunnergren.