51-åringen har kontaktförbud sedan ett år tillbaka. Det betyder att han inte får besöka eller på annat sätt ta kontakt eller följa efter kvinnan.

Hon förklarade vid rättegången att hon känt starkt obehag av de meddelanden som 51-åringen skickat till henne och vid ett tillfälle lagt utanför hennes dörr. Totalt var det 27 meddelanden.

"Innehållet var relativt likartat i meddelandena. De var så många till antalet och hade sådant innehåll att kvinnan rimligen inte ska behöva tåla att få sådana" skriver tingsrätten i sin dom.

Därför anser tingsrätten att 51-åringens beteende varit hänsynslöst.

"Det är uppenbart att han handlat uppsåtligen. Med hänsyn till det sagda ska han dömas för ofredande."

Enligt tingsrätten ska 51-åringen ha förstått att han inte fick skicka meddelanden till kvinnan, men ändå gjort det.

Han dömdes för ofredande, överträdelse av kontaktförbud vid två tillfällen och sexuellt ofredande till 120 dagsböter á 60 kronor. Han ska också betala 15 000 kronor i skadestånd till kvinnan och 800 kronor till brottsofferfonden.