För den oinvigde är det lätt att tro att allt redan är uträknat i matematikens värld. Så är det inte. Forskare världen över arbetar ständigt med att ta fram nya teorier och hur de teorier som redan finns ska kunna användas i praktiken.

Fakta Institut Mittag-Leffler

Institut Mittag-Leffler är ett internationellt centrum för forskning inom matematik. Det grundad..

Fakta Institut Mittag-Leffler

Institut Mittag-Leffler är ett internationellt centrum för forskning inom matematik. Det grundades för snart hundra år sedan 1916 av professor Gösta Mittag-Leffler och hans fru Signe som bland annat donerade sin villa på Djurgården och dess imponerande bibliotek. Institutet är det äldsta matematikforskningsinstitutet i världen och lyder under kungliga vetenskapsakademin samtidigt som det styrs självständigt. Institutet arrangerar Kleindagarna.

— Ta primtalsteorin till exempel. Den utvecklades under 1800-talets början. Det var ingen som hade någon praktisk användning av den förrän på 1970-talet. Då kom tre amerikaner på att teorin kunde användas för krypteringar. Idag använder vi primtalen i oerhört många sammanhang; när vi pratar i mobiltelefon, när vi betalar våra räkningar på datorn och när vi använder betal- och kreditkort, säger Anders Karlsson, lärare i matematik på Ållebergsgymnasiet.

En bristvara

Sedan 2011 anordnas de så kallade Kleindagarna i Stockholm, tredagarsträffar då matematiklärare får träffa forskare från högskolor och universitet för att få ta del av de senaste rönen.

I år vände sig dagarna till gymnasielärare och bland dem fanns Anders, som ende skaraborgare.

— Möjligheterna att få träffa forskare är ofta en bristvara för mattelärare, konstaterar han.

Annons

Det Anders fick del av under dagarna kommer han, precis som övriga deltagare, att dela med sig av till sina ämneskollegor. Kunskapsspridning på deltagarnas skolor är en av dagarnas syften.

Forskat på Chalmers

De senaste åren har Anders ägnat åt forskande på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

— Jag var en av de 20 lärare som fick forskartjänst, de så kallade Björklundstjänsterna, förklarar Anders.

Det innebar att 20 motiverade lärare i hela landet fick chansen att gå en forskarutbildning och doktorandtjänst på universitet.

Olika kroppsdelars längd i förhållande till varandra är det som Anders forskat i. Kunskaper som kan komma väl till nytta i framtiden.

— Det handlar exempelvis om robottekniken. Hur ska en robots fingrar se ut för att kunna greppa på bästa sätt, exemplifierar han.

Men någon forskarkarriär blir det inte för Anders.

— Jag tycker att det är alldeles för roligt att undervisa. Men det har varit fantastiskt att få en inblick i forskarvärlden, konstaterar han.