Motormännen i Skaraborg anser inte att rastplatsen uppfyller myndighetens egna krav.

Det gemensamma för Trafikverkets rastplatser är att alla ska kunna använda dem oavsett funktionsnedsättning. Här finns toaletter, informationstavlor, sittplatser med bord och soptunnor.

– Det behövs helt enkelt fler uppställningsplatser i området, fortsätter Hagström.

Vägombuden Anders Edeskär Wennberg och Ulla-Britt Hagström besiktigar Grevagårdens rastplats. Ett ställe de menar periodvis blockeras helt av uppställda lastbilar.
Foto: Kristina Claesson

I dagsläget tar sig helt enkelt i de vanliga bilisterna fram till Grevagårdens service.

– Syftet är att man ska kunna stanna och vila, samt koppla av. Det fungerar inte som det är nu, menar Motormännen.

Bättre på Sandbäcken

Ulla-Britt anser att det fungerar betydligt bättre på Sandbäcken i Mariestad. Detta eftersom den är kombinerad med en stor plan, vilket gör att bilarna inte hamnar på själva rastplatsen.

– Därför har vi nu ställt frågan till Trafikverket om hur de tänker lösa problemet.