Efter sommarens extremväder har det blivit tydligt för många att klimatförändringarna är här på riktigt. Torkan är ett allvarligt tecken på att konsekvenserna kan bli katastrofala för så grundläggande funktioner som livsmedelsförsörjningen.

Men att det skulle ske redan och drabba även oss här i Sverige och på Falbygden på ett så dramatiskt sätt chockade nog många. Många klimatforskare är nu oroade över att klimatförändringarna verkar gå snabbare än beräknat och har varnat för en skenande process - om inte utsläppen inom kort minskar radikalt.

Låt oss ta sommaren 2018 som en väckarklocka. Vi måste förstås anpassa oss till de förändringar som kommer vara oundvikliga, men samtidigt göra allt vi kan för att dra i nödbromsen.

Omställningen till lägre klimatpåverkan ger också andra fördelar. Använder vi energin smartare och väljer förnybart innebär det också renare luft, förbättrad folkhälsa och ekonomiska vinster. En ökad lokal produktion av såväl mat som energi skapar arbetstillfällen, försörjningstrygghet och en levande landsbygd. Vi har allt att vinna på att agera, nu.

Vi är övertygade om att det på Falbygden finns en enorm kraft och potential för omställning som kan visa vägen för andra kommuner både i Sverige och i andra länder. Falköpings kommun har gjort stora satsningar genom att investera i vindkraftverk, biogas och logistik.

Annons

Men utsläppen överstiger ändå genomsnittet för såväl riket som länet och utgjorde 2015 så mycket som 7,3 ton per invånare. Och då är inte konsumtionen medräknad. I dag installerar fler och fler solceller, byter fossilbilen mot en biogas- eller elbil och tack vare REKO-ringen kan småskaliga livsmedelsföretag utvecklas och växa samtidigt som transporterna och vår klimatpåverkan minskar. Men vi måste också ställa bilen när det är möjligt, kraftigt minska vårt flygande, konsumera mindre och återvinna mer för att nå nollutsläpp, vilket krävs för att nå Parisavtalets mål att den globala temperaturökningen inte ska överstiga 2 (helst inte 1,5) grader.

Miljöpartiet i Falköping går till val med klimatet som huvudfråga. I vårt lokala valmanifest anser vi att kommunens organisation snarast behöver bli fossilfri, till exempel genom att:

Skärpa klimatkraven i all upphandling av varor och tjänster

Endast upphandla fordon och transporter som drivs av el, biogas eller laddhybrider

Uppföra solceller och/eller solfångare på alla lämpliga kommunala byggnader

Vi vill också arbeta för att:

Falköpings kommun ska ta fram en vetenskapligt baserad, konsumtionsbaserad klimatbudget och låta den vara styrande för alla beslut

Kommunen i dialog med invånare och aktörer tar fram en handlingsplan med åtgärder tillräckliga för att nå målen i Parisavtalet

Kommunen snarast undanröjer de hinder som finns för medborgare, näringsliv med flera, till exempel genom att bygga ut cykelbanor och laddstolpar, och stötta olika lokala initiativ för minskade utsläpp

Vi behöver också anpassa oss till de klimatförändringar som inte kommer att kunna undvikas, genom att plantera fler träd för skuggning, säkerställa fungerande klimatanläggningar i kommunens verksamheter, fortsätta bygga ut dagvattenledningar för skyfall med mera. Lantbrukets sårbarhet vid extremväder behöver förebyggas.

Vi är den sista generationen som kan hejda klimatförändringarna. Låt oss lova och visa våra barn att vi är vuxna den uppgiften. Vill du precis som vi se ett Falbygden glittrande av solceller på taken, bilar som drivs av lokalproducerad biogas eller el från de egna solcellerna, cykelbanor av racerkvalitet till landsbygdsorterna och ett myller av småskaliga livsmedelsproducenter i varje socken? Då hoppas vi på din röst i årets kommunval. Klimatet kan inte vänta.

Roland Wanner (MP), kandidat 1 till kommunfullmäktige i Falköping

Camilla Funke (MP), kandidat 2 till kommunfullmäktige i Falköping

Camilla Funke (MP)

Roland Wanner (MP)

Val