Folke Bernadottesamlingarna är ett projekt för att samla in kunskap om svenska fredsbevarande insatser i andra länder under modern tid. Uppgiften omfattar både militära insatser och humanitära.

– Den här utställningen är en ingång till Folke Bernadottesamlingarna, berättar Elinor Carlsson på Falbygdens museum.

Det som visas i museet är en skärmutställning, men där finns även datorer som gör det möjligt att söka i Folke Bernadottesamlingarna som är digitaliserade.

Annons

Under lördagen medverkade Mattias Wandler från Folke Bernadotteakademin. Han berättade bland annat om sitt deltagande i ett FN-uppdrag i Liberia.

Sverige har medverkat i ett stort antal internationella fredsinsatser som både försvarsmakten och andra myndigheter varit delaktiga i.

Det innebär att informationen om insatserna inte varit samlad, utan utspridd i olika myndighetsarkiv.

Med Folke Bernadotteakademin som huvudman pågår arbetet med att samla och digitalisera arkiv från olika myndigheter. Det omfattar även personliga berättelser om händelser under insatserna.

Resultatet är det som utställningen i Falbygdens Museum ger tillgång till – via en dator är det möjligt att söka på olika fredsinsatser och ta del av handlingar, krigsdagböcker, fotografier och rapporter.

Sammanlagt finns nu 2,5 miljoner handlingar digitaliserade.