Man fick även efter årsmötesförhandlingarna följa med ”Lejon Lennart Johansson”, på hans liv på motorcykel och hur den populära uppvisningsgruppen ”Armens Lejon” kom till. Det var även där spännande och höra Lennart berätta om den långa USA-turnén som gruppen gjorde.

Annons

Årsmötesförhandlingarna avlöpte utan några hinder. Ny styrelse valdes enligt följande: Ordf. Nils Smith, övriga i styrelsen blev Stefan Järkeborn. Sven Olof Ask, Ingemar Persson, Björn Lippold, Cenneth Eklundh, Stefan Almström, till suppleanter valdes Ulla Ventevara och Mats Thuresson.

Av verksamhetsberättelsen kan utläsas att bygget av nya museet har flutit på enligt planer helt på ideell väg och att besöksantalet för 2016 närmade sig 2 000 besökare. Därutöver kunde de församlade konstatera att både Skara som Skövde under året lämnat olika bidrag till verksamheten.

Årsmötet beslutade också en förändring i den verksamhet som museet bedriver, att ansvaret för verksamheten vid Centrala Soldatregistret skall överlämnas till den nystartade Föreningen Centrala Soldatregistret. Registret överförs från 1 april, den nya föreningen kommer att driva registret för att det skall finnas kvar i Skaraborg och vara tillgängligt för forskare på Garnisonsmuseet Skaraborg och forskningsbiblioteket i Skara. Genom att överlämna verksamheten vid registret till Föreningen Centrala Soldatregistret säkerställer man registret fortlevnad och renodlar verksamheten till att endast gälla ren museal verksamhet.