Beslutet om skrytbygget Platåskolan, att tränga in 1100 elever i alldeles för små utrymmen och lägga ner väl fungerande enheter, har upprört många känslor.

Nu är det dags igen.

Det gäller den kommunala museiverksamheten där huvudförslaget från utredarna utmynnar i att koncentrera allt till ett gigantiskt skrytbygge nära Ekehagen och avveckla befintliga lokaler.

Låt oss som grund konstatera att nuvarande museum, som byggdes år 1961 har en mycket fin verksamhet med såväl permanenta som tillfälliga temautställningar. Utställningen "Forntid på Falbygden och tusen år till" saknar förmodligen motstycke inom vårt land. Jag tror detsamma om guldhalskragen och hallonflickan. Temautställningarna brukar också ha intressanta innehåll. En liten butik och caféhörna kompletterar.

Detta gör att besökarantalet är betydande. År 2017 hade museet 10 664 besökare.

Museet förvaltar också 35 000 föremål. Det sker väl i huvudsak i den s.k. Aristofastigheten. Tanken är väl då att nya utrymmen skall tillskapas även för dessa.

Då ställer man sig frågan, hur mycket skall kommunen ha ansvar för och hur stort kommer intresset för detta att vara i framtiden? Det kanske räcker med en tvättbalja, ett tvättbräde och ett klappträ för att minna om det som var en gång. Det räcker väl också med en åkvagn och en åkkärra i vilka herrskapen lät sig transporteras. Det behövs inte flerdubbleringar.

Annons

Jag kom ganska nära detta i mitt jobb som fastighetsmäklare då jag besökte en stor herrgård. Där var en mycket stor hall uthyrd till museet på trakten för uppställning av gamla vagnar och kärror, många gånger i mina ögon helt lika. Enligt fastighetsägaren  var det ytterst sällsynt med besök men han var nöjd med en betydande hyresinkomst.

Härkomsten till museets ägande av olika objekt var ofta ett gåvobrev i vilket ägandet överläts om kommunen beslutade att mottaga gåvan och utfäste sig att "väl vårda den storslagna donationen i all framtid". Alla gåvor till kommunerna var väl inte på den höga nivån. Tvättbaljan, strykjärnet eller den gamla cykeln överlämnades på ett betydligt enklare sätt och kommunerna tog emot.

Jag menar att en betydande utgallring av föremål måste ske och endast det som ur allmänt och skolpedagogiskt intresse behållas.

Kostnaderna beräknas preliminärt till 166 miljoner kronor. Finns det någon som tror att detta håller? Man tillägger också att det utöver detta behövs en extern finansiering. Om detta uteblir ökar kommunens kostnader. Vem tror förresten att de olika företagen deltar i finansiering utan någon motprestation. Givetvis vill man bygga in reklam och annat i lokalerna. Skulle det vara önskvärt?

Ett nybygge är helt överflödigt. Kanske vissa justeringar av huvudmuseet blir nödvändiga. Så har man ju den stora Aristofastigheten. Den stora hallen i ett plan och trevåningsfastigheten med anslutning ger flera tusen kvadratmeters yta.

Låt oss stämma i bäcken! Koppla på tankeverksamheten.

Gunnar Lindén