Terrordådet mot tidningen Charlie Hebdo i Paris den 7 januari väckte en diskussion som nu resulterar i en påskmanifestation i Sventorps kyrka.

– Efter dådet blev en diskussion i Värsås pastorat om att av vi borde göra något, berättar Magnus Carlsson.

Han förklarar det började med att frågan "Varför gör vi inte mer?" ställdes.

Frågan levde vidare och förslaget väcktes om en manifestation om allas lika värde och att hålla den under Annandag påsk.

Magnus Carlsson konstaterar att det är en självklarhet att kyrkan står för allas lika värde, men att det ändå behövs en manifestation för att tydligt visa kyrkans inställning.

Annons

– En grundval i vårt samhälle är allas lika värde. Det är något som även Kyrkan måste stå för.

Allas lika värde en stor fråga som kommer in i många områden i samhället och i den värld vi lever i.

– Den senaste tiden har vi allt oftare fått höra talas om att människor lever i fattigdom, blir beskjutna och tvingas från sina hem. Mycket av detta sker inte bara långt borta utan också här i vårt eget samhälle.

– Det mänskliga värdet är något grundläggande i samhället, men också i de kristna kyrkorna. Att stå upp för alla människors lika värde oavsett hudfärg, åsikt, kön eller religionstillhörighet känns allt viktigare!

Bakom samlingen i Sventorps kyrka står utöver Värsås pastorat även Equmeniakyrkan i Värsås och butiken Spetz järn i Falköping. Magnus Carlsson har tidigare samarbetat med järnhandlaren i Falköping under sin tid som kyrkoherde i Floby.

I Sventorps kyrka under Annandag påsk blir det en eftermiddag med lovsång och bön för världen och för att hjälpa varandra att stå upp för det mänskliga värdet. Manifestationen kommer att utformas som en sång och musikgudstjänst där flera musiker och artister medverkar.

På listan finns; Roland Lundgren, Falköping, The Gentlemen, Tidaholm, Björn Berling, Tibro, Nina Abrahamsson, Tidaholm och Anette Dalkvist, Värsås. Medverkar gör också pastoratets musiker Helena Kennemark och Johan S Abrahamsson.

– Jag hoppas att det ska bli en dag som fyller oss med styrka, säger Magnus Carlsson.