Vid Folkhälsomyndighetens referensgrupp för nationella vaccinationsprograms sammanträde i mars 2017 bedömdes TBE-vaccinationen vara aktuell för utredning. Men sedan dess har representanterna ändrat uppfattning om frågan.

Relaterat: Samlat grepp kring gratis vaccin för riskgrupper

– Man har i nuläget inte påbörjat någon utredning för TBE. Referensgruppen ser över vilka utredningar som ska prioriteras och TBE-vaccinet är inte en av dem just nu, säger Tiaa Lepp, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Relaterat: Öppnar för gratis TBE-vaccin

Hon menar att flera andra utredningar står före i "kön", däribland vaccin mot vattkoppor, och säger att frågan om TBE-vaccin inte togs upp under det senaste sammanträdet alls.

Kvar återstår då alternativet för Västra Götalandsregionen att på egen hand besluta om en eventuell subventionering av TBE-vaccin. En fråga som tidigare väckts i regionfullmäktige av Socialdemokraterna.

Finns inget register över vaccinerade

Sörmlands landsting är en av de regioner som på egen hand har infört en allmän barnvaccination mot TBE efter ett regionpolitiskt beslut.

– Stockholms, Uppsalas och Sörmlands län har högst incidens i landet och har haft det under en längre tid. Men eftersom att det inte finns något nationellt vaccineringsregister för TBE i landet är det svårt att bedöma när fallen i delar i en region som Västra Götaland ökar, om de ökar för att färre är vaccinerade där eller för att TBE-smittan faktiskt ökar i omfattning. Sen handlar det om vilka som ska vaccineras och vem som ska betala, så det är en komplex fråga, säger Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Sörmlands län.

Annons

En forskningsgrupp på Karolinska institutet ledd av Helena har precis slutfört en hälsoekonomisk forskningsrapport hur man kan bedöma om en allmän vaccination är nödvändig i en region. Den kommer att i maj presenteras under en europeisk medicinkonferens i Malmö och därefter finnas tillgänglig för andra regioner att ta del av.

– Det är en modell som kommer kunna översättas till Västra Götalandsregionen och ses som en hjälp på vägen för politiker att utifrån antal fall mot antal vaccinationer kunna ta beslut i frågan.