Tertialrapporten som nämnden antog i veckan visar på plus respektive minus för sina två budgetramar. Äldreomsorgen, funktionsnedsättning och förvaltningsgemensamt står på ett plus på närmare 19 miljoner medan, individ- och familjeomsorgen, IFO, redovisar ett befarat underskott på över 12 miljoner kronor.

— Vi kommer nu att be om att flytta fem miljoner till IFO, säger Susanne Larsson.

Det formella beslutet om en flytt av pengar från en ram till en annan tas av fullmäktige via behandling i kommunstyrelsen.

Orsaken till det befarade IFO-underskottet är dels kostnader för LSS, dels behovet av att jobba förebyggande med tanke på det ökade behovet av placeringar av barn och unga.

Annons

— Att allt fler barn behöver placeringar är oroväckande. Det är samma situation över hela landet, och ett bevis på att vi har ett samhälle som har rasat isär, säger Susanne Larsson.

Som nämndens ordförande pratar hon både om att ”släcka bränder”, och att tänka långsiktigt för att förebygga att barn far illa.

— Vi måste snart våga tänka på lång sikt. Kanske kommer vi behöva starta projekt med andra aktörer som finns ute i samhället. Arbetet för en social hållbarhet kommer att fortsätta vara en utmaning, menar ordföranden.

De placeringar som hon pratar om rör såväl behandlingsplaceringar som utredningsplaceringar och uppväxtplaceringar.

I tertialrapporten konstateras det också att IFO under en längre tid har brottats med svårigheter att hitta handläggare. Det i sin tur leder till en ökad arbetsbelastning för dem som arbetar inom verksamheten.

För att åtgärda det har konsulter anlitats inom flera enheter, vilket i sin tur belastar personalbudgeten.

När det gäller den andra budgetramen, med bland annat äldreomsorgen, funktionshinder och förvaltningsgemensamma medel, beror den positiva prognosen bland annat på tjänster som inte har kunnat tillsättas. Det rör sig bland annat om sjuksköterskor och vissa chefstjänster.

LSS