Det är med stor oro vi socialdemokrater uppmärksammar situationen i Skövdes skolor. När vi tar del av den beskrivning lärarförbundet och lärarnas riksförbund gör i sin anmälan till Arbetsmiljöverket (AMV) blir vi mycket bekymrade över hur läget i våra skolor i Skövde är, när det gäller resursfördelning till elever och personal.

Det man behöver vara medveten om är att när fackförbund vänder sig till AMV sker det inte i första taget. Man har först vänt sig till arbetsgivaren, förmodligen flertalet gånger, och påpekat de brister man uppmärksammat. När man inte möts av förståelse varnar man arbetsgivaren för att om nämnda problem inte får en lösning kommer man vända sig till AMV för hjälp i frågan. Så när nu fackförbunden har skickat in en anmälan betyder det att man inte möter gehör hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren här är det alliansledda Skövde kommun. Skövde kommun prioriterar således inte lärarnas arbetsmiljö och i förlängningen inte våra barns skolgång och utbildning.

Att skolpengen ligger nära tio procent under genomsnittet i riket och därmed lägger Skövde kommun på en allt annat än hedrande 285:e plats av 290 möjliga gällande resurstilldelning, är inget annat än skamligt. De större barngrupperna och minskade lärartätheten talar sitt tydliga språk i de ökade omsättningssiffrorna, lärarna söker sig ifrån Skövde!

Annons

Det är inte så här man blir en attraktiv arbetsgivare. Det är inte så här man tar ansvar för framtidens invånare och nutidens ryggrad i samhället, lärarna. Vi socialdemokrater ser skolan som ett av fundamenten i vårt samhälle. Att säkerställa arbetsmiljön för våra lärare och barn är ett minimikrav.

Vi förväntar oss att den blåa ledningen i Skövde kommun tar fackförbundens oro på allvar och tar sitt ansvar för våra barn och unga. Men i kommande val har vi möjlighet att visa vad vi vill sätta i främsta rummet, att ta ansvar för vårt Skövde där allas trygghet och välbefinnande har högsta prioritet.

Margaretha Åslund, Fria S Anita Andersson, Östermalms S förening

LÄS FLER INSÄNDARE I ÄMNET: Hur ska vi rädda Skövdes skolor?

LÄS OCKSÅ: Frustrationen växer på Skövdes skolor

LÄS MER: Åtta miljoner minus för barn- och utbildningsnämnden

LÄS MER: Sparkkrav ökar stressen på förskolorna