Franske kanonen Bold Eagle och Sveriges elegant Nuncio tillhör förhandsfavoriterna i prestigeloppet.