AÖS omfattar nio kommuner: Gullspång, Mariestad, Töreboda, Skövde, Tibro, Hjo, Karlsborg, Skara och Falköping. Totalt ansvarar AÖS för sammanlagt 17 återvinningscentraler som i sin tur servar 172 000 invånare. I och med det nya samarbetet kommer samtliga återvinningscentraler att ha insamling av textil.

– Det är glädjande att det nya avtalet nu är på plats och detta kommer gynna både miljön och AÖS kunder, säger Christina Storm, ÅVC-chef på AÖS, i ett pressmeddelande.

– Det här är precis den typ av verksamhet som behöver växa om Sverige ska nå sina miljömål, säger Magnus Nilsson, insamlings- och hållbarhetsansvarig på Emmaus Björkå.

– Enskilda konsumenter kan inte klara klimat- och miljöutmaningarna, men när kommunala och ideella samhällsnyttiga aktörer hjälps åt kan vi komma långt. För oss är det viktigt att så mycket begagnade kläder som möjligt stannar i Sverige och återanvänds, för det är först då som den totala klimatpåverkan från konsumtionen kan minska på riktigt.

Myrorna, som hittills tagit hand om skänkta textilier i AÖS område, avslutar sin insamlingsverksamhet i regionen. Emmaus Björkå övertar uppdraget på återvinningscentralerna under försommaren. Överlämningen till den nya aktören sker i samarbete mellan alla inblandade.

– Anledningen till att Myrorna upphör med insamlingen i området är att kostnaderna för insamlingen har varit högre än intäkterna, säger Urban Bohlin, insamlingschef på Myrorna.

Annons

– AÖS vill tacka Myrorna för ett gott samarbete genom åren och önskar lycka till i fortsättningen. För AÖS är det viktigt att textilinsamlingen är igång hela tiden så att den som åker till en ÅVC för att lämna kläder alltid kan göra detta. I och med detta övertagande undviker vi onödiga luckor i verksamheten, avslutar Christina Storm.