Från och med den här terminen har Gymnasium Skövde tagit över ansvaret för Riksidrottsgymnasiet motocross och även utökat utbildningen med ett antal platser för enduroelever.

I avsaknad av en funktionell träningsanläggning bedrivs dock den praktiska delen av verksamheten på crossbanan i Tibro även det här läsåret, men en bana ska enligt avtalet med Svemo byggas i Skövde och nu är den alltså på gång, på en tomt i anslutning till Skövde flygplats.

Läs mer: Kommunen bygger crossbana

– Inledningsvis letade vi runt efter befintliga anläggningar. Bland annat försökte vi komma in på militärens mark på Kråkberget, där enduron körs i dag. Det gick dock inte att lösa utan vi var tvungna att bygga en egen bana, berättar Ingemar Linusson, fastighetschef på Skövde kommun.

– I det läget var placeringen vid flygfältet given, då det är en plats där det redan bullrar. Nu samlar vi den högljudda verksamheten i samma område och allt omfattas av befintlig detaljplan, vilket gjort att processen har gått snabbt.

Annons

Det förberedande arbetet för byggandet av banan har inletts med skogsavverkning och i dagarna har kommunen gjort klart med Skanska som markentreprenör.

– De kommer att göra allt från rensning av vegetationen ner till sandmark till att sätta upp nät och bygga en tvättplats för motorcyklarna, berättar Linusson. Därefter ska elever från gymnasiets fordonsprogram under lärares ledning bygga själva banan.

Inledningsvis är det bara själva banan som byggs. När det gäller utrymmen som förråd och undervisningslokaler kommer man att hyra in sig på flygplatsen, där man bland annat har fått tillgång till 100 kvadratmeter i en av hangarerna. Dessutom ska det ställas upp tillfälliga paviljonger för omklädning.

Utformningen av banan står crossgymnasiets lärare Magnus Hultberg för. Den är än så länge på skisstadiet och förslaget är just nu på väg igenom de instanser som ska granska den ur bland annat miljösynpunkt.

– Man har utfört ljudmätningar och beräkningar och räknat på hur banan ska byggas och hur bullervallar ska sättas upp. Därefter har den lämnats in för godkännande, berättar Per Westling på Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, Svemo, som bistår med kompetens i byggprocessen.

Vad gäller markarbete som Skanska ska utföra räknar Linusson med att det ska vara igång senast inom någon vecka. Sen hoppas han på gynnsamma förhållanden under den kommande vintern.

– Lite snö gör inget, men blir det 15 grader kallt blir det problem. Men om allt går som det ska är planen att den ska vara klar att använda till terminsstarten nästa höst, säger Ingemar Linusson.