Idag tisdag när regionfullmäktige sammanträder för första gången i år kan det väntas en hel del debatt om sjukvården. Socialdemokrater har ställt frågor bland annat om situationen på sjukhusen i regionen samt hur Åmålsborna ska få en bra vård med tanke på att Närhälsan där stängt och den kvarvarande privata vårdcentralen har visat sig ha stora brister. Eva Olofsson (V) tar i en fråga upp personalen på Sahlgrenskas rätt att protestera mot brister i verksamheten.

Ett av besluten på mötet gäller en höjning av högkostnadsskyddets tak till 1 150 kronor. Ett annat är att anta en ny kommunikations- och påverkanspolicy för regionen.

Regionfullmäktige ska också besluta om en ny översyn av den politiska organisationen i regionen, något som även gjordes under förra mandatperioden.

Bland motionerna som behandlas finns Karin Engdahl (S) förslag att låta utreda hur regionen kan stötta Pride-festivaler runtom i regionen ekonomiskt. Flera partier har ställt sig bakom denna ansats och förslaget är att bifalla motionen, men Sverigedemokraterna har haft invändningar.

Ovan finns Radio Falköpings direktsändning av regionfullmäktigemötet inbäddat.

Annons