Naturbruksskolorna ska koncentrera sina hästutbildningar till Axevalla hästcentrum. Hittills har hästutbildningen där getts i provisoriska lokaler. Nu finns en förstudie för hur en ny skola kan byggas, som Naturbruksstyrelsen ska ta ställning till på torsdag.

Olika alternativ för vem som ska äga marken och vem som ska bygga skolan har undersökts. Västfastigheter och Naturbruksförvaltningen förordar nu att Västra Götalandsregionen köper mark vid Axevalla travbana och bygger i egen regi.

Andra alternativ har varit att arrendera mark av travsällskapet och även att travsällskapet skulle bygga husen och hyra ut dem. Förslaget är nu att köpa ersättningsmark i närheten för att byta med travsällskapet.

Skolan är tänkt att ligga mellan Axevallatravet och den stora träningsbanan närmare Skara sommarland, inte långt från den rondell där man kör in till travet.

Man planerar för tre etapper av utbyggnaden, där inte minst den sista är avhängig av hur stor elevtillströmningen blir. Första etappen beräknas kosta 205 miljoner kronor, andra etappen 52 miljoner kronor och tredje etappen 38 miljoner kronor.

Men vägen till färdiga byggnader är lång. Ett första beslut väntas enligt tidsplanen kunna tas i andra kvartalet nästa år och ett genomförandebeslut i början av 2020. I slutet av 2021 kan första etappen vara klar enligt denna plan och de följande etapperna kommande år.

Annons

En tanke bakom de stora investeringarna är att de elever som idag läser utanför länet istället ska välja Axevalla hästanläggning. Enligt förstudien skulle i så fall en stor del av hästsatsningen vara finansierad.

En bakgrund till satsningen är att regionens naturbruksskolor tidigare gett hästutbildning på sex orter: Axevalla, Uddetorp, Svenljunga, Dingle, Strömma och Nuntorp. Skolorna hade 345 elever i snitt 2011-2013. De tre sistnämnda skolorna har lagts ner av regionen (men två av dem har återuppstått som friskolor och den tredje är på väg).

När regionens hästutbildningar nu samlas vid Axevalla dimensioneras anläggningen för 64 elever per årskurs. Totalt kan det gå 192 gymnasieelever och 64 vuxenstuderande, vilket innebär runt 260 elever.

I skolhuset ska det bland annat finnas två lärosalar, fyra grupprum, tolv arbetsplatser för skolpersonal, omklädningsrum och lunchrum. Man tänker även fortsätta hyra klassrum och andra lokaler av travsällskapet, samt att eleverna äter i travanläggningens matsal.

I planerna ingår vidare ”minst två ridhus (beroende på storlek)", undervisningsstall, ett par ridbanor utomhus, travbana och rasthagar. Det ska även finnas en grovlektionssal med utrymme för sju rid- och körsimulatorer, samt mycket mer.

Man tänker sig också att många elever vill ta med sig egna hästar till utbildningen och planerar därför för extra stallplatser.

Detta är en skiss som återfinns i en preliminär version av förstudien för Naturbruksskolan Axevalla hästcentrum. Naturbruksstyrelsen ska ta ställning till förstudien på torsdag. Kartan är gjord av Tyréns för Västfastigheter och Naturbruksförvaltningen inom Västra Götalandsregionen.

Med satsningen vill man även höja området estetiskt, något det finns ett behov av enligt förstudien: ”Anläggningens karaktär präglas av funktionalitet och estetiska värden har inteprioriterats. Miljön är karg och väcker känslan av att det är något som saknas.”

Detta tomrum vill man alltså fylla.

Axevalla benämns i förstudien som en naturbruksskola tillsammans med Uddetorp, Sötåsen och Svenljunga. I andra sammanhang räknas Axevalla in i Sötåsens verksamhet.

Elevboende är enligt förstudien tänkt att lösas med extern aktör.