Den nya lagen som träder i kraft i dag är en skärpning av den tidigare som sa att det var okej att prata i mobilen så länge det inte påverkade körningen. Det spelade ingen roll om du höll i den eller använde handsfree.

Från och med i dag får du inte hålla i telefonen och prata, skicka sms eller göra inlägg på Facebook, exempelvis, under bilkörning.

Eftersom det är en pinfärsk lag så finns det ingen rättspraxis att luta sig mot.

– Men i de här fallen rör det sig om en penningbot, menar Lars-Erik Bergström.

Om föraren i fråga, som ertappats med att bryta mot den nya lagen, nekar och kanske hävdar att hen visserligen höll i mobilen under färd, men inte pratade i den, gäller det för polis och åklagare att hitta bevis.

Polisen har ofta en man placerad före en trafikkontroll som rapporterar framåt om lagöverträdelser, berättar Jeanette Olsson, tf gruppchef för trafikgruppen i Skaraborg.

– Nekar föraren kan polisen vittna om iakttagelsen, säger Jeanette Olsson.

Annons

Enligt lagman Lars-Erik Bergström kan det ändå bli en tolkningsfråga ifall det räcker som bevis och då måste fallet upp i domstol för prövning.

Trafikpolisen i Skaraborg har ingen planerad insats med anledning av den nya mobillagen.

– Nej, upptäcker vi att någon bryter mot lagen så rapporterar vi det, säger Jeanette Olsson.

Hon menar också skärpningen av den tidigare lagen innebär att det inte längre krävs att mobilanvändandet påverkar körningen.

– Lagen är till för att uppnå nollvisionen i trafiken och vi kommer att övervaka det här utifrån de resurser som finns och sätta det i proportion till annat som vi måste göra.

Lagman Lars-Erik Bergström förklarar att det är riksåklagaren som utfärdar ordningsbotsföreskrifter.

– Om en person erkänner ett brott så finns det en tabell över hur mycket penningböter det ger. Om personen nekar går det till åklagare som kan stämma in det till tingsrätten. Där kan man höra vittnen och så avgörs det om det ska anses bevisat eller inte.

Han säger också:

– Det borde vara lättare att fälla någon för brott mot den nya lagen eftersom det numera är ett absolut förbud mot att prata i en handhållen mobil under bilfärd. Det svåra blir att bevisa det, säger Bergström.

Han menar att lagen kanske mer ska ses som en pedagogisk lag.

– Det vill säga att den är mer uppfostrande och vill tala om att det faktiskt är förbjudet.

sms