Moderaterna i Tidaholm gjorde ett överraskande bra val. Medan partiet på riksnivå gjorde en slät figur belönades Moderaterna lokalt med ytterligare ett mandat och har nu sju platser i kommunfullmäktige kommande mandatperiod.

En av de nya ledamöterna som skulle ta plats i i bänkraderna var Jan-Olof Sandberg. Han stod som sjätte namn på valsedeln.

Sandberg är välbekant inom politiken och kommunen som ordförande för kommunrevisorerna. Den kommunala revisionen är ett oberoende och självständigt organ med uppdrag att granska verksamheten i kommunen och de kommunala bolagen.

Det är på grund av det uppdraget som Sandbergs kandidatur faller.

Gunilla Dverstorp (M) berättar:

– Vi har nu fått information om att personer som står uppsatta som valda revisorer på valdagen inte är valbara. Det beror på en ändring i den nya kommunallagen som trädde i kraft i år. Vi hade skickat in förklaringsblanketter, det gjordes redan i april, men det hjälpte inte. Vi hade inte koll på denna ändring, det är ju inte så att man sitter och läser kommunallagen varje dag.

Kerstin Thuvesson är också vald kommunrevisor. Hon stod på 15:e plats på Moderaternas lista. Eftersom hon ändå inte kom in på något mandat har hennes diskvalifikation mest akademisk betydelse.

Men för Sandbergs del innebär det som sagt att han faller bort. Därmed tar åttonde namnet på M-listan plats som ordinarie ledamot i fullmäktige.

Annons

– Det blir Henrik Granqvist i Klämmesbo som får den platsen nu, informerar Gunilla Dverstorp.

Moderaterna i fullmäktige 2018-2022

Peter Friberg, Ambjörn Lennartsson, Ida Davidsson, Gunilla Dverstorp, Johan Liljegrahn, Maria..

Moderaterna i fullmäktige 2018-2022

Peter Friberg, Ambjörn Lennartsson, Ida Davidsson, Gunilla Dverstorp, Johan Liljegrahn, Maria Lackner (ny), Henrik Granqvist (ny).

Val