Till styrelsen valdes också Elin Elfverson Skövde som vice ordförande, Halina Gustavsson Tidaholm som kassör, Ulla-Britt Hagström Skövde som sekreterare samt Marlene Zackrisson Skara, Eva Jägevall Tibro och Birgitta Sjö Mariestad som ledamöter. Louise Clausen Skövde avtackades för sin tid som vice ordförande och Helene Creton Lidköping avtackades för sin tid som ledamot i styrelsen.

Annons

Temat för årsmötet handlade om vad Liberala kvinnor vill göra för att minska våldet mot kvinnor. Kvällens gäst Anna Mårtensson, kammaråklagare och relationsvåldsspecialist från Jönköping som också är Liberala Kvinnors rättspolitiska talesperson höll i trådarna för ett engagerat samtal.

— Det är ett stort misslyckande att samhället inte kan skydda kvinnorna från det våld som många möter i sin vardag, menade hon. Våldet mot kvinnor, hedersrelaterat våld inberäknat, har under lång tid varit och är Liberala Kvinnors stora jämställdhetsutmaningar. Det är själva grunden för kvinnans självbestämmande och möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Liberala Kvinnor kräver därför att målsägarbiträde utses så snart som möjligt för att få tillgång till rättigheten att få advokat att föra sin talan. Elektronisk fotboja ska utdömas direkt när den som utfört våld inte respekterar förbudet att inta ta aktiv kontakt. Kvinnojourerna ska få nya anslag vart fjärde år så att det politiska ansvaret blir tydligare. Behov av utbildning för jurister i frågor om sexuella övergrepp påtalas också.

Anna Mårtensson kan uttala sig med mycket stor erfarenhet och kunskap efter sin yrkeserfarenhet som åklagare sedan 1992. Hennes slutkläm var att våldet inte bara utförs mot kvinnor. Flera barn är mycket utsatta för våld. Och det blir allt vanligare att kvinnor utsätter sina män för våld.