Höftfraktur drabbar i regel äldre och leder, enligt Sahlgrenska akademin, ofta till funktionsnedsättning, försämrad livskvalitet och för tidig död.

Vid kortisonbehandling av äldre personer med inflammatoriska tillstånd, exempelvis ledgångsreumatism, fördubblas risken för höftfraktur, uppger man också.

Men nu visar en studie att risken minskar med 65 procent om patientgruppen samtidigt får en läkemedelssubstans som heter alendronat.

Men få personer får den, konstaterar akademin.

Annons

— Att det är så få som får den skyddande behandlingen beror ofta på okunskap och bristande rutiner i sjukvården, säger Mattias Lorentzon, professor i geriatrik på institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

I den aktuella forskargruppen ingår också Kristian Axelsson, ST-läkare i ortopedi på Skaraborgs Sjukhus Skövde och Dan Lundh, lektor i bioinformatik på Högskolan i Skövde.

Resultatet av deras studie, som nyligen publicerades i en av världens mest lästa medicinska tidskrifter, visar att av drygt 1 800 äldre personer som åt kortisontabletter, men som inte fick den skyddande behandlingen, hade 4,1 procent brutit höftbenet inom 15 månader. I en jämförande grupp som också åt kortison men som dessutom fick den skyddande behandlingen var motsvarande andel 1,5 procent.

— I dagsläget är behandlingsgraden låg, men i och med den här studien hoppas vi fler prednisolonpatienter får frakturskyddande behandling, säger Kristian Axelsson.

Enligt akademin var behandlingen inte förknippad med ökad risk för biverkningar.