Miljösamverkan Östra Skaraborg har vid flera tillfällen sedan 2015 haft anmärkningarna mot mathanteringen och hygienen på ett antal avdelningskök på Skaraborgs sjukhus. Nu har regionen återigen fått ett vitesföreläggande efter att brister inte har åtgärdats efter kontroll av fyra kök under våren.

Bristerna det handlar om är följande:

# Det saknas fungerande rutin för övervakning av temperaturer på återuppvärmd mat, på kall mat, samt temperaturkontroll av kylar och frysar.

# Det saknas fungerande rutin för användandet av skyddskläder i samband med mathantering.

# Det saknas fungerande rutin för att säkerställa att patienter med matallergi eller intolerans får rätt mat.

Miljönämnden beslutade i början av april att bristerna måste åtgärdas senast den 10 maj. Hade inget hänt då skulle regionen tvingas betala böter på motsvarande 20 000 för varje punkt.

När en ny kontroll gjordes den 21 juni konstaterades att punkten om skyddskläderna var åtgärdad och att man delvis åtgärdat rutinerna kring temperaturkontrollen. Däremot hade inget gjorts avseende rutinerna kring matallergier.

Efter det begärde MÖS hos förvaltningsrätten att få utdöma ett vite på 40 000 kronor, vilket förvaltningsrätten nu gett klartecken till.

Annons

På SkaS pågår ett arbete för att komma tillrätta med problemen, men det finns uppenbarligen en del kvar att göra.

– Vår ambition är att det ska fungera jämnt och vi håller på med många åtgärder. Tyvärr har det inte fått genomslag på alla enheter ännu, säger tf sjukhuschef Eva Sundström.

– Sen handlar det om bemanningssituationen. När man gjort ett kontrollbesök kanske det inte har fungerat just den gången.

Sundström konstaterar vidare att det är mycket allvarligt att anmärkningen om allergikost kvarstår. Här påpekar hon att det är svårt att hitta en säkerställd rutin då informationen finns i olika system.

– Om en patient är allergisk mot något står det i journalen, men i mathanteringen har du inte journalen framför dig utan informationen måste föras över till en liggare eller ett dokument så att den blir tillgänglig.

– På lång sikt skulle jag vilja att en överkänslighet som registreras i en journal går över automatiskt till matbeställningsprogrammet så man underlättar för personalen. Det borde gå att lösa, men i dagens system finns inte den möjligheten.

Totalt har regionen nu fått betala runt 100 000 kronor för bristerna i de olika avdelningsköken. Under tiden har man lyckats åtgärda tre av fem punkter. Eva Sundström medger att det finns en stor besvikelse över att man inte nått ända fram.

– Från ledningen gör vi allt för att alla ska känna sig trygga. Vi har haft många möten och har försökt nå ut med budskapet så mycket vi kan bland personalen.

– Nu kommer vi att göra mer handgripliga åtgärder och vid nästa inspektion i september-oktober räknar vi med att allt ska vara på plats, säger Eva Sundström.