För ett par år sedan stod så många som 1 500 personer i kö för att göra MR-undersökning (magnetkamera-undersökning) vid Skaraborgs sjukhus. Det fanns ingen möjlighet att göra alla undersökningar i tid och flera patienter skickades till externa vårdgivare för MR-undersökningar.

För att utöka kapaciteten köptes två nya magnetkameror in. För att få plats med de stora maskinerna fick en utbyggnad göras. De två nya magnetkamerorna började användas på patienter i början av december förra året efter installation och inkörning.

– Vi såg ganska snabbt att vi kunde börja beta av kön. För varje vecka har vi skickat allt färre patienter till externa leverantörer. Nu skickar vi inga och alla får MR-undersökning i tid. Vi har även fått cred från övriga sjukhuset om att de får så extremt snabba svar på MR-undersökningar. Vi är jätteglada och stolta över att vi kan ta emot alla remisser, säger Liselotte Eriksson.

Det har även funnits personal för att bemanna det nya större antalet magnetkameror, enligt Liselotte Eriksson. Hon berättar att man jobbar mycket strategiskt med personalfrågor och bland annat i vissa fall kan bidra till undersköterskors utbildning till röntgensköterska.