Nu på måndag börjar Skaraborgs sjukhus två nya magnetkameror att användas på patienter. På onsdagen hölls en invigning efter att MR-kamerorna testkörts en tid med hjälp av leverantören Philips.

Sedan tidigare finns det en magnetkamera i Lidköping och två i Skövde. Dessa har inte räckt till för behovet utan istället har det blivit köer och en del patienter har fått åka till Göteborg för att göra MR-undersökning hos privata aktörer.

Verksamhetschefen Liselotte Eriksson berättade vid invigningen att man för två år sedan såg ett stort behov av fler MR-kameror och att köerna växte. Då tänkte man att två ytterligare kameror skulle täcka behovet.

– Redan nu kan vi se att behovet av MR ökar enormt. Vi tror att vi klarar efterfrågan nu, men med ökad efterfrågan kan även fem MR-kameror i Skaraborg vara för lite, sa hon.

Det var i somras som de stora kamerorna lyftes på plats.

– Vi var många som tittade på det med stor spänning, sa Liselotte Eriksson, som nämnde att en MR-kamera vid ett tillfälle lyftes för att placeringen behövde justeras två millimeter.

En utbyggnad har gjorts på en innergård för att få plats med de nya kamerorna.

– Vi är mycket nöjda med bygget. Vi trodde att det skulle bli trängre, säger enhetschefen Eva-Maria Forsberg.

De två kamerorna kostade 34 miljoner kronor tillsammans, men Skaraborgs sjukhus räknar med att kunna tjäna mycket på att inte behöva köpa MR-undersökningar utifrån. Att minska köp av vård är en del i åtgärdsplanen som tagits eftersom sjukhuset saknar en kvarts miljard nästa år för att få ekonomisk balans, och där nämns MR-undersökningar särskilt.

Annons

För att göra fler undersökningar behövs naturligtvis också personal, men en annan del av åtgärdsplanen är att pröva nyanställningar, varför det i dagsläget är osäkert hur stor personalstyrkan kan bli.

– Vi rekryterar hela tiden, men nu har vi också sparbetinget, säger Eva-Maria Forsberg.

Det är också svårt att rekrytera röntgensjuksköterskor, närmsta utbildningarna är Jönköping, Örebro och Göteborg.

– MR-kameror är avancerade. Det tar två år för en röntgensjuksköterska att lära sig hantera en MR-kamera självständigt. Min personal är mycket kompetent, säger Eva-Maria Forsberg.

Samtidigt som det görs fler MR-undersökningar ökar även efterfrågan på röntgenundersökningar.

Vad är en magnetkameraundersökning?

Så här skriver 1177 Vårdguiden: ”Magnetkameraundersökning är en av flera undersöknings..

Vad är en magnetkameraundersökning?

Så här skriver 1177 Vårdguiden: ”Magnetkameraundersökning är en av flera undersökningsmetoder som används för att upptäcka sjukdomar och se skador i kroppen. Magnetkameran kan också användas för att se om en behandling, till exempel en strålbehandling eller en operation, har haft effekt.

Till skillnad från en röntgenbildtagning används inte någon röntgenstrålning när du undersöks med magnetkamera. Därför kan du undersökas flera gånger utan att riskera att påverkas av strålning.

Undersökningen kräver utrustning som inte finns på alla sjukhus och personalen måste vara specialutbildad.

... Ibland kallas undersökningen för magnetröntgen, men det är ett felaktigt namn eftersom magnetkameran inte bygger på röntgenteknik.”