Regionfullmäktige har tagit beslut om att sätta mål om att bygga sju nya tågstationer på olika mindre orter i Västra Götaland. Det hela har utretts i Västtågsutredningen där man har undersökt förutsättningarna för att öppna nya stationer på ett stort antal orter, däribland flera orter i Skaraborg. Men att öppna tågstationer på orterna i Skaraborg skulle enligt utredningen inte uppfylla kriterier som att öka resandet och vara kostnadseffektivt.

Ulrika Frick (MP) påminde om att arbetet startades efter en motion från Miljöpartiet i slutet av förra mandatperioden. Till skillnad från beslutet om det nya trezonsförslaget, som slutade med återremiss, rådde stor enighet mellan partierna i frågan om de nya stationerna. Alla ställde sig bakom förslaget att komplettera en målbild för tågtrafiken år 2035 med dessa.

Men några politiker passade på att skjuta in några synpunkter.

– Med 2035 som målbild bör vi kunna vara mer visionära, sa Egon Frid (V).

Vänsterpartiets vision är att fler stationer ska kunna öppnas till 2035 och efter det, enligt Egon Frid. Han nämnde Södra Ryd i Skövde och Upphärad i Trollhättan.

Ulf Eriksson (C) från Falköping tyckte att ett tillägg om att frågan ska kunna aktualiseras igen under varje mandatperiod var välkommet. Han talade också för utökade satsningar på järnvägsunderhållet för att kunna öka resandet.

Annons

På sträckan mellan Borås och Värnamo föreslås enligt förslaget nya stationer i Länghem, Hillared och Grimsås. På sträckan Öxnered - Halden föreslås nya stationer i Dals Rostock, Bäckefors, Brålanda och Frändefors.

Förutsättningarna för en ny station vid sjukhuset NÄL ska utredas vidare innan det sätts som ett mål, enligt beslutet.