Större yta, bättre takhöjd, nytt café, nya temamiljöer och ökade öppettider är några av fördelarna när Balthazar öppnar igen efter om- och tillbyggnaden i de gamla Volvolokalerna på Kavelbrovägen.

– Vi går från att vara en skolleverantör till att bli en upplevelsemiljö som är öppen för allmänheten alla dagar i veckan, säger Lisa Lindgren, VD, som är i full gång med arbetet för att hinna färdigt.

Alla anställda har deltagit i ombyggnaden och man har numera tillgång till två våningar och 1 800 kvadratmeter.

– Nu har vi uppfyllt lokalbehovet för en lång tid framöver.

Tio miljöer

På andra våningen finns en bland annat Legoborgen, kafédelen och en öppen yta där olika publika evenemang kan hållas.

– Hit kommer man via en gammal trappa som var inbyggd och inte syntes tidigare. Nu har vi tagit fram den och den pryder verkligen sin plats i den före detta verkstadslokalen, tycker Lisa Lindgren.

Totalt finns nu tio temamiljöer: Makerverkstaden, Hjärngymnastiksalen, Rymden, Sinnesrummet, Legoborgen, Mattebazaren, Splash, Vetenskapskaféet, Labbet och Revolution.

– Revolution handlar om smart industri för ett hållbart samhälle. Där försöker vi visa vad det innebär att i praktiken gå från 1700-talets ångmaskiner till dagen AI, artificiell intelligens.

Annons

På ovanvåningen finns bland mycket annat en skärm där besökarna ska utmana en dator i att hitta kortaste och miljövänligaste vägen för en sopbil. Man kan också tillverka sina egna VR-glasögon och besöka en smart fabrik i en virtuell miljö.

Forska i labbmiljö

På markplanet finns temamiljön Labbet, där man möjliggör experimenterande och utforskande i labbmiljö, både för skolprogram och för allmänheten.

I Splash visar man vattnets väg och betydelse som en av flera energikällor.

– Här har vi använt en del av de gamla experimenten men också förnyat och förstärkt för att de ska komma in i ett relevant sammanhang.

Makerverkstaden är en digital och analog verkstad. Här kan besökarna skapa fritt i olika material och även få sina skisser och modeller utskrivna i någon av de nya 3D-skrivarna.

Under 2016 hade Balthazar Science Center drygt 41 000 besökare och deltagare i olika aktiviteter. Man har enligt Lisa Lindgren märkt en ökad efterfrågan både på programverksamhet för skola och utbildning och en ökad efterfrågan från allmänheten att kunna uppleva kunskap på Balthazar.

– Utbyggnaden och den ökade verksamheten är ett naturligt steg för oss nu. Vi har både ett naturligt och ett skapat behov då vi ju vill fortsätta växa och positionera oss som en tydlig aktör, säger Lisa Lindgren.

Verksamheten består i program för skolor och kompetensutveckling för lärare, fritidskurser på kvällarna och från och med lördag är det öppet alla dagar för allmänheten att fritt upptäcka vetenskapens och teknikens värld.

– De större ytorna gör att vi kan erbjuda flera saker att upptäcka, och vi kan erbjuda flera saker samtidigt, vilket gör att vi har en högre kapacitet.

Intressant verksamhet

Under året har man anställt tre nya medarbetare och har nu tio årsanställda. Dessutom finns mellan 25 och 30 timanställda, mestadels elever från teknikgymnasierna och från högskolan.

– Vårt mål är att erbjuda besökarna en intressant och meningsfull verksamhet och våra ledord är att när man går härifrån ska man känna sig glad, stärkt och sedd, avslutar VD Lisa Lindgren innan hon hugger tag i en stege och en färgburk för att måla färdigt en tidigare påbörjad vägg.